(Ангелче)

... летя в безкрайната Вселена и чувам тътена на безмълвните мечти ...

(no name)
Автор: Ангелче

Колко е тъжно …
Слънцето свети в очите ми, а аз не го виждам …
Луната с екрие зад завоя, но аз знам, че е там …
Земята прелива от сокове … Морето се дави в сълзи …
А аз летя в безкрайната Вселена и чувам тътена на безмълвните мечти …

About dojh