Приказки изпод Болния Мозък: ЗА ПРИНЦА И ПРЕКРАСНАТА ЖАБА

(Само да спомена, че идеята за interspecies целувки, при които се трансформира грешният вид, не е нова идея на Дисни...)

Автор: Rogger Dojh
Корица: Will Hall
Година: 2006

    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|

* От романа “Пол Клифърд” на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи

Вървял си Принц Flesh един ден през Гората. Но не щеш ли, наложило му се да мине през Блатото, защото скоро му предстояли изпити за scout и искал да се потренира в трудна обстановка.

Нагазил до колене в кална вода и гнили растения, а около него комари – колкото врабчета, а от хоботите им димяща кръв капе.

Стигнал Принц Flesh в центъра на блатото, а там що да види – малко островче твърда земя и насред островчето – тривръха колибка с антена и телевизор вътре. Пред колибката седи прекрасната жаба и пуши наргиле.

- А – рекъл Принцът. – Е па такова животно нема.

- Има, имааа! – уверила го жабата.

- Ти тук ли живееш? – поинтересувал се Принц Flash.

- Не, на Луната живея – сопнала му се жабата, според която било нормално човек да живее в колибата, пред която пуши наргиле.

Зачудил се Принцът що да каже. Много странна била тази жаба.

- Как се казваш? – решил да попита накрая той.

- Мария – отговорила жабата.

- Да бе.

- Ела, виж – и тя му подала личната си карта.

- Откъде да знам, дали тази лична карта е твоя – укорил я Принцът. – На снимката изобщо не си приличаш.

- Това е защото са ме снимали още като попова лъжичка.

- А защо седиш тук и пушиш наргиле?

- Защото съм вълшебна жаба. На, виж ме каква съм прекрасна.

Тук Принц Flash не могъл нищо да отговори, тъй като тя наистина била ужасно прекрасна.

- А ти накъде си тръгнал? – поинтересувала се жабата.

- Търся си късмета по широкия свят. Като стана дума за това, чувал съм, че говорещите жаби били вълшебни – като ги целунеш и се превръщат в прекрасни принцеси.

- Ами що не опиташ?

Принцът се подвоумил. Странно му било – никога не бил целувал жаба до сега. Но пък и нито една не му била проговаряла.

- Добре. Къде да те целуна?

- По темето.

Целунал я той и … станала магия. Принцът се превърнал в жаба.

Прекрасната жаба дръпнала от наргилето си и приквакнала.

- Е, това беше малко атипично вълшебство, – обяснила тя, тъй като усещала, че дължи поне това на горкия Принц. А той бил шокиран.

- Ауу, колко си грозна! – рекъл.

Прекрасната жаба избухнала в сълзи.

- Как можа да го кажеш! – изхлипала тя и запратила по него наргилето. Но след това се успокоила. – Е, така или иначе, няма къде да идеш, ще трябва да ме търпиш такава. Аз съм единствената говореща жаба в света освен теб. А сега отиди да събереш дърва за огъня.

И до ден днешен, щом случайни пътници се залутат из Блатото, множеството попови лъжички в локвите им крещят по дирите, а две странни зелени жаби ги замерят с торф и голи охлюви.

END

2

Prev/Next«Приказки изпод Болния Мозък: ЗА ИВАН И БАБАТАПриказки изпод Болния Мозък: ЗА ВЪЛКА И СЕДЕМТЕ АНТИЧНИ ЧАСОВНИКА»

About dojh