Приказки изпод Болния Мозък: ЗА ПРИНЦЕСАТА ОТ 6-ТОТО КРАЛСТВО

В кралството на Крал 6-ти живеела неговата дъщеря Принцесата. Тя била много красива и умна, но Кралят бил много загрижен за нея, защото изобщо не говорела. Какви ли не известни лекари, психолози, философи, филолози, реторици и орнитолози били повикани в кралските покои, за да я накарат да проговори, но тя упорито отвръщала с по две срички и толкоз. Цялото Кралство било покрусено, защото Кралят бил покрусен и съответно вдигнал данъците и бил наредил да режат езиците на всички, които говорят с повече от 2 срички.

Автор: Rogger Dojh
Корица: Will Hall
Година: 2006

    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|

* От романа “Пол Клифърд” на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи

В кралството на Крал 6-ти живеела неговата дъщеря Принцесата. Тя била много красива и умна, но Кралят бил много загрижен за нея, защото изобщо не говорела. Какви ли не известни лекари, психолози, философи, филолози, реторици и орнитолози били повикани в кралските покои, за да я накарат да проговори, но тя упорито отвръщала с по две срички и толкоз. Цялото Кралство било покрусено, защото Кралят бил покрусен и съответно вдигнал данъците и бил наредил да режат езиците на всички, които говорят с повече от 2 срички.

След като нито едно професионално лице не успяло да помогне на дъщеря му, Кралят се видял принуден да предприеме последната и възможно най-крайна стъпка – обявил награда Половин Кралство и Ръката на Дъщеря си за този, който я накара да произнесе реч от 10 думи.

И ето, че куцо и сакато се завтекло с надеждата да уреди живота си без да се налага да работи. Но къде ти. Принцесата наблюдавала хората с известно омерзение и благородно безразличиеи гък не продумвала. За какво, мислела си тя, да си хабя думите за тези користни кариеристи, които са готови да се правят на маймуна само заради една принцеса и половин Кралство?

Един ден случаен бард, минавайки през столицата, решил да навести Принцесата. Разсъжденията му звучали така: След като е толкова мълчалива, това означава, че обича повече да слуша, отколкото да говори. А аз определено обичам да говоря. А хората изобщо не искат да ме слушат (той не бил от най-успешните бардове). Тя поне няма да ме прекъсва.

Изкачил се бардът по витата стълба в покоите на Принцесата и бил въведен от стражата и представен на Принцесата. Тя казала: Да.

Бардът попитал Принцесата как е.

- Добре – рекла тя.

- Изглеждате великолепно, Ваше Височество – добавил бардът.

- Хм – отвърнала Принцесата.

- Както и да е – продължил бардът и решил да разкаже любимата си приказка.

- На Северния полюс живее Дядо Мраз – започнал бардът. – С него живее Снежанка и Седемте джуджета, които работят в работилницата.

- Първото джудже има синя брада, червени обувки, жълта дреха и сини очи и се казва Понеделник.

- Второто джудже има зелена брада, оранжеви обувки, лилава дреха и кафяви очи и се казва Вторник.

- Третото джудже има небесно-синя брада, тревно-зелени обувки, жълта дреха и зелени очи и се казва Сряда.

- Четвъртото джудже има цикламена брада, цианови обувки, розова дреха и черни очи и се Четвъртък.

- Петото джудже…

- .. има кафява брада, кафяви обувки, кафява дреха и се казва Гъз! – изкрещяла вбесена Принцесата, защото вече цялата кожа я сърбяла от досада и отегчение.

В този момент в помещението нахлули стражите и изтръгнали езика на горкия бард, който бил казал нещо с повече от 2 срички. Принцесата с гневен поглед наблюдавала процедурата, след което избухнала в сълзи. Кралят веднага изтичал при нея, за да разбере, какво се е случило.

- О, не – изхлипала Принцесата. – Сега наистина ли ще трябва да се омъжа за този малоумен, грозен, обезобразен, ням псевдоинтелектуалец!

- Глупости, – рекъл Кралят и наредил да заключат барда в най-дълбоката тъмница да гние и да се разлага необезпокояван.

После Кралят обявил, че дъщеря му е оздравяла като по чудо и наредил на поданиците си да се веселят 3 дни и 3 нощи.

Prev/Next«Приказки изпод Болния Мозък: ЗА ВЪЛКА И СЕДЕМТЕ АНТИЧНИ ЧАСОВНИКАПриказки изпод Болния Мозък: ЗА СНЕЖАНКА И СЕДЕМТЕ ДЖУДЖЕТА»

About dojh