6тата Мечка, Част първа, 1

Чистото звездно небе лъсна в целия възможен бисерен блясък над Долината на Смъртта. Черни хълмове го обрамчваха и нищо не смущаваше впечатлението, че то е едно ужасно скъпо бижу. Ферди Който Трепереше наблюдаваше небето и тъй като сравнението с адско бижу не му се понрави, пръдна и разтреперен закрета към дупката си.

6тата Мечка
Автор: Rogger Dojh

    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|

* От романа “Пол Клифърд” на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи

Част първа

“Гладна мечка хоро не играе”

ГЛАВА I – Завръщането на 6тата мечка

1. Кучи Гъз – Долината на Смъртта – 11. април .2307 г. 10:30 PM

Чистото звездно небе лъсна в целия възможен бисерен блясък над Долината на Смъртта. Черни хълмове го обрамчваха и нищо не смущаваше впечатлението, че то е едно ужасно скъпо бижу. Ферди Който Трепереше наблюдаваше небето и тъй като сравнението с адско бижу не му се понрави, пръдна и разтреперен закрета към дупката си. Там щеше да се опита да спи, но нямаше да мигне цяла нощ. Не беше спал от почти 3 години. Прекалено силно трепереше, за да заспи. Такъв бе животът на Фреди Трепетликата в Кучи Гъз – омразни дни и противни нощи.

В самия център на Долината на Смъртта се намираше Порталът на Портадо, където в същия момент от подпростванствения тунел се появи едра космата фигура със силует на мечка. Тя се огледа лениво, подуши въздуха и се помъкна на четири крака по посока дупката на Фреди Тресящия Се.

Фреди вече не заспиваше, когато мечеподобната твар се възпречи на прага. В светлината на факлата стана ясно, че това наистина е мечка.

- Аз съм 6тата мечка – каза тя. – И ще те изям.

Фреди Треската се разтрепера от страх. 6тата мечка не обърна внимание на промяната (в треперенето), а се промъкна навътре и тъмнина обгърна сцената, за да прикрие грозната гледка. Тишина заглуши писъците и лакомото ръмжене.

Покой се възцари над Долината на Смъртта.

Prev/Next«6тата Мечка, Интро, 06тата Мечка, Част първа, 2»

About dojh