6тата Мечка, Част първа, 5

Както обикновено сутрин по това време Детето Без Трета Ръка обикаляше из долината и събираше в метална мрежа от изолация на семафорен двигател предметите, изхвърлени на брега на пранетата при космическия отлив. С една ръка държеше мрежата, с друга нсочваше Детектора за Чуждопланетни Тела, а с третата точно в този момент повдигаше предпазливо биомеханичен крайник, принадлежал на хуманоиден индивид.

6тата Мечка
Автор: Rogger Dojh

    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|

* От романа “Пол Клифърд” на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи

5. Кучи Гъз – Долината на Смъртта – 12. април 2307 г. 11:00 АM

Както обикновено сутрин по това време Детето Без Трета Ръка обикаляше из долината и събираше в метална мрежа от изолация на семафорен двигател предметите, изхвърлени на брега на пранетата при космическия отлив. С една ръка държеше мрежата, с друга нсочваше Детектора за Чуждопланетни Тела, а с третата точно в този момент повдигаше предпазливо биомеханичен крайник, принадлежал на хуманоиден индивид. Не го хареса и го захвърли настрана. В този миг детекторът изпиука и Детето Без Трета Ръка започна да рови в тъмнолилавия храсталак на китна Магнолия Кръвопиец. Най-сетне откри каквото търсеше.

Този път определено беше интересно. Приличаше на икосаедър, в който беше вписан втори икосаедър, в който трети и т.н. … И очевидно вътрешните икосаедри се намираха в особена гънка на подпроствранството, защото бяха безброй много и се смаляваха като от персепктива, а не по размери.

Детето Без Трета Ръка се порадва на находката си и накрая я пусна в мрежата – бе първата вещ със стойност за деня. То оптимистично огледа хълмовете и се усмихна, защото имаше дни, когато не намираше нищо друго освен трупове, обгорени части от космически кораби и звезден прах.

Детето Без Трета Ръка продължи търсенето си още три часа и точно, когато се готвеше да се прибира, Детекторът оттново избипка. Детето Без Трета Ръка се спусна с изпълнено със сладостен трепет сърце по стръмния склон на скалния процеп, където се намираше артефактът, и заобиколи канарата, която го скриваше.

Този ден Детето Без Трета Ръка намери изпадналата в кома Принцеса Белолика, след като бе пропътувала няколко стотици светлинни години на гребена на Космическите Вълни и бе корабокруширала сред Долината на Смъртта. То взе лекото й нежно тяло на ръце и го отнесе у дома, където сглоби от няколко странни предмета Нелогична машина и я върна към живот.

Принцеса Белолика му бе много благодарна. Тя му обеща половин кралство и собствената си ръка, когато се завърне в Галактическия Императорски Дворец, след което двамата се заиграха с икосаедрите и забравиха всякакви тревоги. В късния следобед дойде Млекодайният Козел и ги нахрани с млякото си.

На идната сутрин Детето Без Трета Ръка взе Принцеса Белолика със себе си на обиколка. Тя му донесе късмет и бе очарована от прекрасното синьо цвете, което откриха и посадиха пред бърлогата си.

Prev/Next«6тата Мечка, Част първа, 46тата Мечка, Част първа, 6»

About dojh