Мая, 3. Мая

Мая е малка котка
Мая е малко животно.
Има си Мая стопанин
Лошав и зъл.
...

Мая
Автор: Rogger Dojh

    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|

* От романа “Пол Клифърд” на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи

3.

Мая е малка котка
Мая е малко животно.
Има си Мая стопанин
Лошав и зъл.

Ооо, Майо, пак ли се изсра?

Мая дере и хапе
Мая яде и кабели даже
Обаче шефът й се кара
и в шкафа все я затваря.

Ооо, Майо, пак ли ми прегриза колоните?

Мая обаче расте
все тъй хапе и силно дере
а стопанинът й както си спа,
очите му тя издра.

Ооо, Майо, гадинче скапано.

Prev/Next«Мая, 2. Триптих на Кръглата НулаМая, 4. Седем дни»

About dojh