6тата Мечка, Част първа, 6

От Портала на Портадо изскочиха трима конници, въоръжени с огнени лъкове. Очите на конете им горяха отвътре, а ноздрите им бълваха черен дим. Но преди да направят каквато и да е поразия, Долината на Смъртта ги изпепели - пламъците ги обгърнаха ненадейно сред затихващо бумтене и само костите им изтракаха на покрития с мраморни плочи Фундамент.

6тата Мечка
Автор: Rogger Dojh

    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|

* От романа “Пол Клифърд” на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи

6. Кучи Гъз – Долината на Смъртта – 12. април .2307 г. 11:30 АM

От Портала на Портадо изскочиха трима конници, въоръжени с огнени лъкове. Очите на конете им горяха отвътре, а ноздрите им бълваха черен дим. Но преди да направят каквато и да е поразия, Долината на Смъртта ги изпепели – пламъците ги обгърнаха ненадейно сред затихващо бумтене и само костите им изтракаха на покрития с мраморни плочи Фундамент.

Пълното име на Долината бе Долината на Смъртта на Коне. Нивга конско копито не бе прекрачвало границите на Фундамента.

Малко торнадо се завихри и отнесе костите към Кладенеца Бездънен и ги пусна там. Не остана и следа.

Prev/Next«6тата Мечка, Част първа, 56тата Мечка, Част първа, 7»

About dojh