СЕЗОН ЗА ЛОВ НА ДИВИ КУЧКИ: Бонус Глава 1 – Tick-tack world

Тримата се наредиха на ръба на скалата и зачакаха. Когато слънцето най-сетне изгря, стрелките му показваха 5 часа и 33 минути.

Сезон за Лов на Диви Кучки

Автор: Rogger Dojh
Редакция: Райна Деницова
Издания:

Интернет, 2003
Издателска къща “ЛИК”, София, 2004, ISBN 954-607-641-4

    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|

Бонус Глава 1
Tick-tack world

Две малки тиктакозавърчета стояха на ръба на пропастта и наблюдаваха морето от облаци в краката си. Едното тиктакозавърче изтиктака:

- Слънцето всеки момент ще се покаже.

Другото цъкна миролюбиво няколко пъти. Наистина, облачното море беше започнало да червенее на хоризонта.

- Дали ще пуснат по радиото July Morning? – подметна отново първото тиктакозавърче.

- Сигурно. Старият радиочасовник Cube Led Display Clock Radio Panashiba обеща да бъде тук преди изгрева.

- Тик-так. Може да се е успал.

- О, не, навих го за 4:30 сутринта.

- А, ето го и него.

Panashiba се зададе по склона зад тиктакозавърчетата. От него се чуваше музика. Но не беше July Morning – все още беше рано.

Тримата се наредиха на ръба на скалата и зачакаха. Когато слънцето най-сетне изгря, стрелките му показваха 5 часа и 33 минути.

Подкрепете финансово (с еднократно дарение в размер на 1 лв.) онлайн-изданието на Сезон за лов на диви кучки, като използвате бутона ePay now!

Prev/Next«СЕЗОН ЗА ЛОВ НА ДИВИ КУЧКИ: ЧитателитеСЕЗОН ЗА ЛОВ НА ДИВИ КУЧКИ: Бонус Глава 2 – Историята на Силвия»

About dojh