Мая, 8. Без гроб

Изгрей като звезда,
угаснала от мрака,
изгрей като сълза
изсъхнала в нощта
...

Мая
Автор: Rogger Dojh

    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|

* От романа “Пол Клифърд” на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи

8.

Изгрей като звезда,
угаснала от мрака,
изгрей като сълза
изсъхнала в нощта
и блясъкът от твоите очи да освети
пътя ми към теб.
Голям и кръгъл сбор от чудеса.
Изпитвам аз студа в смъртта.
И пламъкът ме кара да кара да крещя.
Сега лежа скован и вледенен.
Камъкът на пътя под звездите грее,
камъкът под тялото ми мъртво.
Студеният кристален въздух
застива заедно със мен.
Без гроб.

Prev/Next«Мая, 7. СедемМая, 9. Тишината диша»

About dojh