Снежинки 2, Детска песничка

Над къщички и дворчета, / край светлите прозорчета / летим, летим и се въртим, / децата веселим!

Снежинки
Детска песничка
Детски песни – Facebook group
Детски песни – Facebook page

Баба Зима пак размята
белия кожух.
Ний се стелим по земята
леки като пух.

Припев:
Над къщички и дворчета,
край светлите прозорчета
летим, летим и се въртим,
децата веселим!

Ставайте, дечица малки,
ставйте от сън!
Чакат ви игри, пързалки.
Тичайте навън!

Припев:…

Баба Зима пак размята
белия кожух.
Ний се стелим по земята
леки като пух.

About dojh