Мая, 18. На Теди 2

Стаята е тъмна / лъч от светлина във мрака / осветява тишина / пясъчен часовник счупен / тиктака с мека топлина...

Мая
Автор: Rogger Dojh

    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|

* От романа “Пол Клифърд” на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи

18. На Теди 2

Стаята е тъмна
лъч от светлина във мрака
осветява тишина
пясъчен часовник счупен
тиктака с мека топлина
жълта ивица пресича пода
прозорецът е нощен
звездна нощ в небето мига
прилепи хоро играят
разперени пред жълтата луна

Prev/Next«Мая, 17. PsychiatricМая, 19. Antique Swiss Pocket Watch»

About dojh