6тата Мечка, Част първа, 27

- Това ще ги накара да стоят настрана - гласът на Императора прозвуча глухо в кабината. Когато се освободи достатъчно дълга отсечка за начално ускорение, Императорът заходи за подпространствен преход и отново изчезна от тактическите карти на службата му за сигурност.

6тата Мечка
Автор: Rogger Dojh

    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|

* От романа “Пол Клифърд” на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи

27. Източен Сириус – Локален космос – Императорски Щурмови Кораб Акула – 16. април 2307 г. 00:30 AM

Информацията се стовари върху Акула сякаш морска вълна заля малко кученце на брега, когато щурмовият кораб изскочи в порталния сектор на системата. Източносириуският Университет беше най-голямото академично учреждение в цялата Галактика. Поради огромния технологичен капацитет, с който разполагаше, той бе едно от основните звена на GWEN, заедно с ВРЦРУ и Централното управление на Обединени Въоръжени Сили. Достъпът до информционните бази данни от Локалния космос беше мигновена. Императорът изключи всички идентификации, акостира без да се обяви в някакъв авариен док на едно от по-малките космически пристанища и продължи своето информационно издирване.

Според данните от ВРЦРУ дъщеря му за последен път беше забелязана в рамките на наблюдаваното информационно пространство в 7:33 PM на 11.04.2307 г. в Императорския дворец на Бетелгиус 5. Точно 19h и 30min по-късно Талибайнольо бяха атакували Бетелгиус 5 с невроразрушителни лъчи. Императорското семейство и по-голямата част от държавния апарат бяха незасегнати. Към тези сведения анализаторът на Акула прибави ново – в 8:12 PM на 11.04.2307 г. – Институтът по Космическа Метеорология регистрирал периодичната Космическа вълна, която се зародила в центъра на Глакатиката, за няколко часа се разширила концентрично в подпространството и затихнала в Периферията.

Императорът се поинтересува, каква, по дяволите, е тази Космическа вълна. Отговорът така го зашемети, че почти пропусна да забележи присъствието на Имперска Сигурност, която с изключителна прецизност го бе засякла след пристигането му и сега връхлиташе, за да го охранява.

- Ваш’та мама – озъби се неопределено Император Магнаф Единствен и се отдели от дока. Флотилията на Имперска Сигурност, този път твърдо решена да не остави Властелина на Хора и Извънземни да й се изплъзне, се опита да образува формация около Акула и да я последва, но се наложи панически да се разпръсне, когато щурмовият кораб с Императора на борда се насочи право към флагмана и се опита да се блъсне в него.

- Това ще ги накара да стоят настрана – гласът на Императора прозвуча глухо в кабината. Когато се освободи достатъчно дълга отсечка за начално ускорение, Императорът заходи за подпространствен преход и отново изчезна от тактическите карти на службата му за сигурност.

Prev/Next«6тата Мечка, Част първа, 266тата Мечка, Част първа, 28»

About dojh