Мая, 19. Antique Swiss Pocket Watch

Часовници - педали / тиктакащи мангали / лайна - часовникари / часовници завряли

Мая
Автор: Rogger Dojh

    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|

* От романа “Пол Клифърд” на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи

19. Antique Swiss Pocket Watch

Часовници – педали
тиктакащи мангали
лайна – часовникари
часовници завряли
антични механични
куровете симпатични
часовници – тиктакат
тик-так – ще се изакат

Prev/Next«Мая, 18. На Теди 2Мая, 20. Нощем в парка»

About dojh