АПОКРИФ 2 – За света, Бойчо и Боговете

Основна аксиома: НЕ СЪЩЕСТВУВА ДОСТАТЪЧНО ПРЕДАН ЛЪВ, КОЙТО ДА СПАСИ ГОСПОДАРЯ СИ ОТ БОЙЧО!

АПОКРИФ 2 – За света, Бойчо и Боговете
- Theory

При неизвестни условия и в неизвестно време е възникнал феноменът Бойчо. Това е факт, който не е от особено значение за теорията.
Основна аксиома:
НЕ СЪЩЕСТВУВА ДОСТАТЪЧНО ПРЕДАН ЛЪВ, КОЙТО ДА СПАСИ ГОСПОДАРЯ СИ ОТ БОЙЧО!
От тук правим извода, че ако пуснем Бойчо в клетката на лъв, лъвът ще побегне и ще мине през решетките, като по този начин се самоубие.
Факти:
Човек среща Бойчо на пазара. Бойчо го пита, накъде отива. Човекът отвръща, че на майната си. Бойчо казва, че и той е на майната си, само че в обратна посока.
Аксиома:
ВСИЧКИ ПЪТИЩА ВОДЯТ НА МАЙНАТА СИ.
Изводи:
Мсички пътища водят към Бойчо, защото той е винаги на майната си.
Оттук следва, че Бойчо е майната си.
Следва, че Бойчо се самопроизвежда.

Бойчо може да извършва темпорални преходи и всъщност се размножава чрез темпорално пъпкуване – скача в миналото, идва до настоящето, отново скача в миналото и т.н. При всеки скок се осъществява положителна мутация.

Prev/Next«АПОКРИФ 1 – Трактат на тема: “Възможни последствия на ухапване на вампир от Бойчо и възможно ли е това”

About dojh