6тата Мечка, Част първа, 30

Принцеса Белолика не се намираше на ни един от световете и в тази система. Политически и военни екзекуции този път нямаше, тъй като Седмочисленици се управляваше от религиозен орден.

6тата Мечка
Автор: Rogger Dojh

    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|

* От романа “Пол Клифърд” на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи

30. Императорът в системата на Седмочисленици

Принцеса Белолика не се намираше на ни един от световете и в тази система. Политически и военни екзекуции този път нямаше, тъй като Седмочисленици се управляваше от религиозен орден. Но за сметка на това Инквизицията се развилня щастливо и помогна малко на 6тата мечка в премахването на човечеството от лицето на Космоса.

Prev/Next«6тата Мечка, Част първа, 296тата Мечка, Част първа, 31»

About dojh