Мая, 22. На Теди 3

Искам да заплача от безсилна ярост / и от самота. / Искам да заплача от любов / съм полудял...

Мая
Автор: Rogger Dojh

    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|

* От романа “Пол Клифърд” на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи

22. На Теди 3

Искам да заплача от безсилна ярост
     и от самота.
Искам да заплача от любов
     и съм полудял.
Но съм в желанието си окован
Безмълвно устни съм прехапал
     и мълча.

С копнеж изпълнен е деня
адска и отчаяна – нощта.

И всичко е напразно,
не остана в мен душа.
Всичко беше само гавра
ти не беше тя.

(Ти беше, както е казал великият български поет Руслан Мъинов:
     тъпа офца.
     тъпа офца!
     офца с рогца!
     била си и оставаш си така!
     беее-е-е-е-е!)

Prev/Next«Мая, 21. АнатолиМая, 23. На 16 год.»

About dojh