Мая, 24. Течно време

...

Мая
Автор: Rogger Dojh

    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|

* От романа “Пол Клифърд” на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи

24. Течно време

Тече времето гадно,
тече и се плиска лениво.
Не ще ли престане кат лига
да се през мене провира?

Prev/Next«Мая, 23. На 16 год.Мая, 25. На СУ и Канцеларията, а и на всички останали»

About dojh