Мая, 27. 06.02.2003 5-ти км София

(except)

Мая
Автор: Rogger Dojh

    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|

* От романа “Пол Клифърд” на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи

27. 06.02.2003 5-ти км София

Откровение (на душата)
Като риба на сухо (душата се мята)
Стегнато гърло (очаквам усмивка)
Преглъщам с надежда (силует в тъмнината)
Тя е красива (която обичам)
Красива и дива (расте във гората)
Кога ли ще дойде (стоя и се взирам)
В страни, в тъмнината (сянка без име)

Prev/Next«Мая, 26. Too lateМая, 28. 06.02.2003 5-ти км София (по време на наряд)»

About dojh