Мая, 31. кфо е тя

това ли е тя? / обект за ебане / тя е жена / красива и зла

Мая
Автор: Rogger Dojh

    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|

* От романа “Пол Клифърд” на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи

31. кфо е тя

тя? дете на върха на света?
къде в тъмнината
видя светлина?
закован на стената
с карфица
стоя
това тя ли е?
с цигара в ръка?

болка от ревност
богиня в нощта
алчно животно
родило деца
груба намеса
на нежна жена
куршум във главата
платена цена

това ли е тя?
обект за ебане
тя е жена
красива и зла

Prev/Next«Мая, 30. АдрексМая, 32. die»

About dojh