Мая, 32. die

има ли петел / на който / да препускам във нощта

Мая
Автор: Rogger Dojh

    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|

* От романа “Пол Клифърд” на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи

32. die

дни и нощи безпросветни
а гората е от тръни
храстите шептят
със медни цветове
има ли петел
на който
да препускам във нощта
има ли
луна
или това
е просто
следваща несбъдната мечта

луна?

пиян съм
и съм влюбен в теб
и не ща да мисля за това
което трябвало е да се случи с нас
погледни ме, направи ме господар
на луната и звездите и небето
и на всички грешни небеса
във мига във който дяволът
ме чука върху
задната седалка
на свойта шибана кола

може би мигът ще спре
може би това е тя
може би мигът ще спре
може просто да умра

сега
се чувствам жив
заради това
че ти си жива
че си там
това е смисъла
това е сила
това е любовта
това е
сексът
и мечтата
и това е шибана луна

(10x to NIN)

Prev/Next«Мая, 31. кфо е тяМая, 33. never say never»

About dojh