Мая, 33. never say never

моят дом е \ което е тъмно \ на моя мозък \ е дъно

Мая
Автор: Rogger Dojh

    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|

* От романа “Пол Клифърд” на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи

33. never say never

моят дом е
което е тъмно
на моя мозък
е дъно
там е душата ми
завързана с корда
там е умът ми
потънал във сълзи

необратимо

зависещи от теб стенания
открита рана на безумно желание
и там е моето сърце
поставено на подиум
от мрамор – зелен
с око, гледащо към теб
ти
където и да си

снежна виелица
стена от огън и смях
преграда картечни откоси
ръка на жена

ад
населен с горящи изчадия
болка
превърната в смисъл
отново ръка
но тази държи бич божи
тя ме желае
както желая те
аз

Prev/Next«Мая, 32. die

About dojh