.: BOOKS :. Archive

0

6тата Мечка, Част първа, 32

Колосалните размери на К-2509148156 заплениха Императора. Акула все едно че висеше неподвижна на фона на звездното струпване.

6тата Мечка
Автор: Rogger Dojh

    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|

* От романа “Пол Клифърд” на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи

32. Императорът при К-2509148156

К-2509148156 се оказа енергиен център на мислещите абстракции Хифи, задоволяващ нестихващия глад на -Z. Акула отказа да се доближи на по-малко от една светлинна година, тъй като концентрацията на енергия и разликата в потенциалите криеха непосредствени опасности за щурмовия кораб, малък като прашинка в сравнение с космическия комплекс.

Колосалните размери на К-2509148156 заплениха Императора. Акула все едно че висеше неподвижна на фона на звездното струпване.

Един дежурен бот на Хифи се поинтересува, с какво може да помогне на Императора. Магнаф накратко изложи ситуацията, след което получи потвърждение за точния час на преминаване на Космическата вълна и уверение, че никакви принцеси не са посещавали К-2509148156. С това разговорът приключи.

0

6тата Мечка, Част първа, 31

Акула изскочи с дива скорост в Локалния космос на планетата, едиствена в системата Сянка. Посрещна я вълна от пълна липса на информационна среда. Планетата тънеше в тишина и тъмнина. Ни един изкуствен обект не нарушаваше виртуалните тактически карти.

6тата Мечка
Автор: Rogger Dojh

    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|

* От романа “Пол Клифърд” на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи

31. Императорът на Свят Сянка

Акула изскочи с дива скорост в Локалния космос на планетата, едиствена в системата Сянка. Посрещна я вълна от пълна липса на информационна среда. Планетата тънеше в тишина и тъмнина. Ни един изкуствен обект не нарушаваше виртуалните тактически карти.

Този път Император Магнаф Ениствен се принуди да кацне. Нехуманоидните й обитатели не поддържаха нито един от широко използваните в Галактиката информационни интерфейси.

Акула се приземи в пустинна равнина близо до екватора.

Според данните, които Императорът откри в паметта на Акула, тук живееха Сенки. Нямаше обаче яснота по въпроса, какво представляват тези същества.

Императорът изчака половин час в кабината на Акула и в крайна сметка излезе на повърхността на планетата. Атмосферата бе чудесна и слаб полъх раздижи Императорската мантия. Императорският Жезъл на Смъртта засия меко в тихия полумрак.

Пясък под нозете. Леки, мрачно оцветени облаци в небето. Кристални кули, наредени по хоризонта. Някой, който се приближава. Тъмна сянка на непозната твар. “Тези също са ми поданици”, напомни си Императорът и се изправи величествено.

Когато сянката се доближи достатъчно, за да може да се различи онзи, който я хвърля, Императорът си даде сметка, че такъв няма. Една от кулите в далечината заблестя по-силно и Сянката ипъкна върху пясъка.

Колкото и да беше Император, Магнаф почувства как по гърба му пробягват Мравките на Страха. Сянката се доближи съвсем, спря се на няколко крачки и се смали за момент.

Ефирен дрезгав глас без интонация изчегърта във въздуха:

- Повелителю мой – каза гласът. – Приветствам те с добре дошъл на Свят Сянка.

- Добре дошъл – отекна в някое съседно измерение хор от сенчести гласове.

- Повелителю мой – поде отново с литургичен патос сянката, – с какво можем да ти услужим.

Императорът, посъвзел се малко от културния шок, успя да овладее дишането си и отвърна:

- Дъщеря ми, Принцеса Белолика, изчезна безследно и Галактическата информационна система не може да я открие. В момента проверявам най-вероятната възможност, а именно, че тя е била отнесена от Космическата Вълна и евентуално е била изхвърлена на някой планетарен бряг.

В тишината вятърът си играеше с пясъка.

- Сянката на Маг Деметриус попадна в Космическата Вълна преди двадесет и четири часа – изхъхри гласът. Императорът не бе сигурен, дали наистина чува думите, или тази твар успяваше някак да симулира нервни импулси някъде между ушите и мозъка му. – Но Космическата Вълна никога не е оставяла нещо на този бряг. Не.

- Сигурен ли си?

- О, да. О да, сигурен съм. Между нас няма нито човек, нито Сянка на Принцеса Белолика. Щяхме да знаем, ако тя бе при нас.

Тишината се върна. Сянката сякаш се готвеше да си отиде, но изведнъж отново събра мрака в себе си.

- Но, ако дъщеря ти, о, Повелителю, е сполетяна от тази участ, ако Принцеса Белолика е Отнесена от Вихъра, Сянката на Маг Деметриус може би знае, къде е тя.

- Ти каза, че тази Сянка е попаднала в Космическата вълна. Как мога да я открия?

- Може би – съскаше гласът в един тон, – …ние предполагаме, че е възможно Сянката на Маг Деметриус да се намира в Долината на Смъртта.

- Долината на Смъртта? – Акула отвърна на запитването на Императора с код 404. – Какво е това?

- Ние смятаме, че може би това е долина – отговори бавно гласът. Императорът се вгледа в сянката пред себе си, но не откри в нея и следа от сарказъм.

Императорът така и не усети, кога Сянката се разля и се разпръсна сред естествените сенки на релефа. Вятрът се бе засилил и понесе вихрушка пясък нанякъде. Повей като въздишка изстена в носа на корпуса на Акула.

0

Мая, 32. die

има ли петел / на който / да препускам във нощта

Мая
Автор: Rogger Dojh

    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|

* От романа “Пол Клифърд” на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи

32. die

дни и нощи безпросветни
а гората е от тръни
храстите шептят
със медни цветове
има ли петел
на който
да препускам във нощта
има ли
луна
или това
е просто
следваща несбъдната мечта

луна?

пиян съм
и съм влюбен в теб
и не ща да мисля за това
което трябвало е да се случи с нас
погледни ме, направи ме господар
на луната и звездите и небето
и на всички грешни небеса
във мига във който дяволът
ме чука върху
задната седалка
на свойта шибана кола

може би мигът ще спре
може би това е тя
може би мигът ще спре
може просто да умра

сега
се чувствам жив
заради това
че ти си жива
че си там
това е смисъла
това е сила
това е любовта
това е
сексът
и мечтата
и това е шибана луна

(10x to NIN)

0

Мая, 31. кфо е тя

това ли е тя? / обект за ебане / тя е жена / красива и зла

Мая
Автор: Rogger Dojh

    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|

* От романа “Пол Клифърд” на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи

31. кфо е тя

тя? дете на върха на света?
къде в тъмнината
видя светлина?
закован на стената
с карфица
стоя
това тя ли е?
с цигара в ръка?

болка от ревност
богиня в нощта
алчно животно
родило деца
груба намеса
на нежна жена
куршум във главата
платена цена

това ли е тя?
обект за ебане
тя е жена
красива и зла

0

Мая, 30. Адрекс

любов от пръв поглед

Мая
Автор: Rogger Dojh

    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|

* От романа “Пол Клифърд” на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи

30. Абрекс

аз работя в аврекс
и съм гей голям
плодове и зеленчуци
нося във гъза разпран
апрекс действа във анален ареал
шеф на азрекс е брадат педал

0

Мая, 29. 16.07.2003 5-ти км (ма от другата страна) София

Една усмивка от непозната може да те направи щастлив...

Мая
Автор: Rogger Dojh

    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|

* От романа “Пол Клифърд” на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи

29. 16.07.2003 5-ти км (ма от другата страна) София

Една усмивка от непозната може да те направи щастлив.

Хубаво е, когато срещнеш спонтанна топлота просто някъде – без предистория и без очаквания. Но това се слува много, много рядко.

В такъв момент може да се почвустваш като във филм. Или не, всщност това става по-късно, когато си имал време да осмислиш … мига.

А мигът е … поглед. Очите ти следят хаотично в автоматичен режим заобикалящата те среда и в следващия момент вниманието ти е привлечено по тревога, погледът ти се заковава и знаеш, че отсреща се е случило същото. Все едно си котка, стресната от странен шум – цялото ти същество е насочило датчиците си в тази посока, светът се е стеснил и в края на тунела се виждат две други очи.

От стомаха по цялото тяло протича електричество и после отминава. Мъглата се отдръпва и отново виждаш и чуваш. Усещаш как или трябва да се усмихнеш, или ще се пръснеш. Усмихваш се.

Тя прави същото. Адски е красиво. Не като визуално възприятие, а като усещане. Малко ти е трудно да преглътнеш. Поемаш дълбоко въздух и … точно преди да отминеш, веждите на момичето потрепват и … това те спира.
Е, сега вече преглъщаш. Правиш няколко крачки към нея … о, но тук вече започва друга история за други неща. А всъщност исках да разкажа единствено за усмивката :)

0

Мая, 28. 06.02.2003 5-ти км София (по време на наряд)

наряд

Мая
Автор: Rogger Dojh

    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|

* От романа “Пол Клифърд” на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи

Живот на растение,
Цвят на тъга
Размътено зрение
Смърт в самота

0

Мая, 27. 06.02.2003 5-ти км София

(except)

Мая
Автор: Rogger Dojh

    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|

* От романа “Пол Клифърд” на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи

27. 06.02.2003 5-ти км София

Откровение (на душата)
Като риба на сухо (душата се мята)
Стегнато гърло (очаквам усмивка)
Преглъщам с надежда (силует в тъмнината)
Тя е красива (която обичам)
Красива и дива (расте във гората)
Кога ли ще дойде (стоя и се взирам)
В страни, в тъмнината (сянка без име)

0

Мая, 26. Too late

...На вратата сетната секунда се е спряла...

Мая
Автор: Rogger Dojh

    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|

* От романа “Пол Клифърд” на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи

26. Too late

Алеята, която води в царство Самота
е бяла. Пред нея има каменна врата.

На вратата сетната секунда се е спряла.

Ще тичаш сред колони тишина
в гора под свод с напукани листа.
И ще желаеш да се върнеш, но не ще посмееш
да срещнеш миналото, скупчило се зад гърба.

Без тяло, само по съблечена душа
ще крачиш безнадеждно, изтормозен от тъга.

Сън.
Не ще получиш.
    Ден.
    Денят го мразиш – мразиш радостта.

Сам.
Така ще си останеш.
    Край.
    Това е твоята съдба …

0

Мая, 25. На СУ и Канцеларията, а и на всички останали

Курове космати / лазят по земята / хапят ти краката / и ръмжат зъбати.

Мая
Автор: Rogger Dojh

    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|

* От романа “Пол Клифърд” на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи

25. На СУ и Канцеларията, а и на всички останали

Курове космати
лазят по земята
хапят ти краката
и ръмжат зъбати.

Курове големи
дебнат те във мрака
потни глави клатят
чакат те засмени

Курове чепати
целите във вени
те ебат на смени
и се цъкат във гъза ти.