0

Бед Наст, Интро, Rogger Dojh

Черна пеперуда е кацнала върху сухия тъмнокафяв клон. Зад нея, размити от неспокойния плътен въздух, се простират изкривените от перспективата квадрати на Мрежата. Както винаги някои от тях сияят с жълта светлината, а по-голямата част тъне в полумрак.

Бед Наст
Автор: Rogger Dojh

    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|

* От романа “Пол Клифърд” на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи

Интро

Черна пеперуда е кацнала върху сухия тъмнокафяв клон. Зад нея, размити от неспокойния плътен въздух, се простират изкривените от перспективата квадрати на Мрежата. Както винаги някои от тях сияят с жълта светлината, а по-голямата част тъне в полумрак. Небосклонът е в постоянно движение и оцветените по различен начин зони преливат непрекъснато една в друга. В пространството между небето и земята са пръснати хаотично Присъстващите.

Дървото и Пеперудата се намират точно в центъра на Мрежата. Стволът се издига в средата на единствения кървавочервен квадрат, който никога не угасва. А над него на няколко метра във въздуха виси Черната сфера.

Това е Полето на Създанието, абсолютно равно, докосващо хоризонта във всичките четири посоки. Полето на Създанието, което потъва в миналото и бъдещето, място, където има само едно “тук” и само едно “другаде” – Дървото и Мрежата. Механизмът, който поддържа времето е Пеперудата – тя го създава, тя е движението и промяната. В нейните потрепващи крила настоящето се превръща в минало и се твори бъдещето.

Дървото под нея е вечността. То винаги е било същото и ще остане така до самия край на времето. Кривите му сухи и възлести клони ще се протягат към Черната сфера и ще я привличат със все същата сила.

Небосводът е живот.

Мрежата е неговият закон.

Черната сфера е смъртта.