6тата Мечка, Rogger Dojh Archive

0

6тата Мечка, Част първа, 9

6тата мечка се събуди гладна. Тя разтърка сънено задника си и се надигна сред мазни изпарения и смрад. Около нея градината се бе променила - половите органи висяха или лежаха повяхнали, върху много от тях се забелязваха ранички, отоци и язви. 6тата мечка гнусливо сбърчи нос и побърза да си тръгне.

6тата Мечка
Автор: Rogger Dojh

    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|

* От романа “Пол Клифърд” на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи

9. Алфа Кентавър – Астросити – 12. април 2307 г. 03:00 PM

6тата мечка се събуди гладна. Тя разтърка сънено задника си и се надигна сред мазни изпарения и смрад. Около нея градината се бе променила – половите органи висяха или лежаха повяхнали, върху много от тях се забелязваха ранички, отоци и язви. 6тата мечка гнусливо сбърчи нос и побърза да си тръгне.

Тази нощ половите органи в Тишина се бяха разболяли от страховита междузвездна венерическа болест, пренесена в козината на 6тата мечка от един от особено мръсните светове, които бе посетила по обяд предния ден.

6тата мечка се изправи и от очите й бликна мрак, очертавайки тъмна пътека. Тогава тя прекрачи напред и се стопи като сянка в подпространствения проход. Секунди след това сянката се разпръсна яко дим.

0

6тата Мечка, Част първа, 10

- Тук е много неприятно - каза Човекът на Точки.

6тата Мечка
Автор: Rogger Dojh

    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|

* От романа “Пол Клифърд” на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи

10.

- Тук е много неприятно – каза Човекът на Точки.

0

6тата Мечка, Част първа, 11

Принцеса Белолика спеше безметежно на леглото в дъното на пещерата и от нея се разнасяше нежно ухание. Така, както се бе изтегнала, облечена само в полупрозрачната си нощница, тя предизвикваше едновременно животинското и романтичното у страничния наблюдател: казано иначе, на човек му се искаше да обладае това любвеобвилно нежно тяло като животно.

6тата Мечка
Автор: Rogger Dojh

    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|

* От романа “Пол Клифърд” на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи

11. Кучи Гъз – Долината на Смъртта – 12. април 2307 г. 02:00 PM

Триръкото Дете седеше на пода в пещерата си и се клатеше унесено напред-назад. До него бе поставена Нелогичната машина, която бе получила нова програма. Десетина елекрода висяха от челото и голия гръб на Триръкото Дете и в матовите им проводници пробягваха искри.

Принцеса Белолика спеше безметежно на леглото в дъното на пещерата и от нея се разнасяше нежно ухание. Така, както се бе изтегнала, облечена само в полупрозрачната си нощница, тя предизвикваше едновременно животинското и романтичното у страничния наблюдател: казано иначе, на човек му се искаше да обладае това любвеобвилно нежно тяло като животно.

Клепките на Триръкото Дете трепнаха и се отвориха. Отдолу лъснаха премрежените топчета на обърнатите му навътре очи.

Измина един час. През това време странни процеси разтърсваха триръкото детско тяло и ето, че всичко свърши, Нелогичната машина избипка и Триръчко се свлече на земята.

Измина втори час. След него трети и четвърти. Мрак започна да се спуска над Долината на Смъртта и Млекодайният Козел изблея жално на отсрещния хълм.

- Айй, колко съм гладна! – откликна в просъница Принцеса Белолика и се протегна сластно. Изтъркули се на пода и седна там. – Дете с Три Ръце! – обади се изведнъж тя. – Дете с Три Ръце!!

То продължаваше да лежи така и макар на Прнцеса Белолика да й се струваше, че нещо се е променило, не можеше да разбере точно какво.

Момичето се изплаши, когато обърна Детето с Три Ръце по гръб и видя белналите се очи, но после сякаш се поуспокои от лекия дъх, който надигаше гърдите му, и отиде при Козела Млечко, за да го издои.

Взе гуменото ведро и закрачи през долчинката към хълма насреща.

Млекодайният Козел стоеше гордо вирнал брада и чакаше. Проследи с поглед девойката и отново се загледа напред, застинал в сладостно очакване. Принцеса Белолика нахлузи гуменото ведро на вима му и започна да дои.

Три дни и три нощи изминаха, преди Триръкото Дете да се събуди и да открие, че скоро ще се превърне в Двуръкия Мъж – готов да поиска ръката на Принцеса Белолика в най-скоро време.

0

6тата Мечка, Част първа, 12

Анонимен посетител се спря заинтригуван на щанда на Nanosoft, където течеше презентация на новия продукт на Nanosoft - Doors 2307 megabeta. В момента демонстрираха новия триизмерен анимиран син екран за грешка, който предлагаше възможност за пряко включване към няколко галактически телевизионни забавни програми, докато се подготвя системния memory dump.

6тата Мечка
Автор: Rogger Dojh

    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|

* От романа “Пол Клифърд” на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи

12. Бетелгиус – Панаирен Свят 3 – 12. април 2307 г. 02:55 PM

Анонимен посетител се спря заинтригуван на щанда на Nanosoft, където течеше презентация на новия продукт на Nanosoft – Doors 2307 megabeta. В момента демонстрираха новия триизмерен анимиран син екран за грешка, който предлагаше възможност за пряко включване към няколко галактически телевизионни забавни програми, докато се подготвя системния memory dump.

Анонимният посетител прекрачи прага на щанда и се потопи в атмосферата на делови уют, създадена да привлича както домакини, така и бизнесмени. Въздухът възбуждащо ухаеше на скъп тютюн, лек парфюм и внимателно подгрята техника. Шест извънземни от рекламния отдел на Nanosoft сновяха сред посетителите и им предлагаха напитки. Паяковидните им крака меко тупкаха по топлия под.

- Заповядайте, господине – обърна се към него едно от извънземните. – Желаете ли нещо за пиене?

- Да, ако обичате – учтиво каза анонимният посетител, без да откъсва поглед от презентацията. Тутак си в ръката му бе набутана чаша.

- Новият Nanosoft Doors 2307 е уникален с интелигентната си Пси-анализатор система, която автоматично коригира грешките във вашите мисли, когато ги отправяте към операционния модул… – разказваше елегантен тип с показалка в ръка…

… Сред надигащия се мрак и в настъпващата тишина се мярна само едно – 100 милиарда лакоми кафяви дупки в пространството, мляскащи гладно към стоте милиарда хуманоидни посетители на Бетелгиус – Панаирен Свят 3. Миг по-късно не се виждаше и чуваше нищо.

Когато в галактическия ефир бе излъчено извънредното съобщение за инцидента от Бетелгиуския панаир, истинска паника обхвана Галактиката. Сега вече всички знаеха – 6тата мечка не се шегува и скоро тя ще дойде за тях.

Без забавяне в Галактиката бе въведено военно положение и бе предприета масова мобилизация.

Всички нехуманоидни раси, с изключение на расата Талибайнольо, обявиха своята подкрепа към хуманоидите във войната и също преминаха към частична мобилизация. Поучени от предния конфликт, правителствата пускаха в действие извънредни планове за реорганизация на производството и започваха да бълват военна продукция.

За някакви си часове Галактиката, като един добре дисциплиниран организъм, се преустрои и се подготви да посрещне всяко друго нападение, но не и това на 6тата мечка.

С него за съжаление никой нямаше представа, как да се справи.

Ефирен канал Алкалоид предаваше картини от Ациганистан, планетата на Талибайнольо, където отцепниците масово строяха храмве с формата на мечки и прокламираха защита на животните, готвейки се за кръстоносен поход срещу Галактиката.

Събитията набираха инерция и се развиваха с часове – в 5:30 PM числото на жертвите от поглъщане от 6тата мечка щеше да надвишава 1 трилион, а в 7:00 PM – 17 трилиона. Оставащите 10E42 хуманоидни граждани на Галактиката, вцепенени, изпълняваха заповедите на своите главнокомандващи, очаквайки да дойде и техният край.

0

6тата Мечка, Част първа, 13

"Добре дошли, предводители на Тринадесетте Човешки Клана! Приветстваме ви и ви каним да се присъедините на Общото събрание на Хифи за опазване на околната среда и видовете. Причина за това събрание е притеснителният факт, че хуманоидната раса е застрашена от изчезване през следващите 72 часа."

6тата Мечка
Автор: Rogger Dojh

    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|

* От романа “Пол Клифърд” на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи

13. Алдебаран – N=W=X – 12. април 2307 г. 03:00 PM

Алдебаран мистичният, Алдебаран искрящият, Алдебаран, където живееха мислещите абстракции Хифи.

Алдебаран – душата на Галактиката. Алдебаран – там логиката и емоцията се сливаха в едно и пораждаха разумен хаос.

В N=W=X се бяха събрали проекции на почти всички абстракции, разполагащи с достатъчно енергия за това. Някои от тях трепкаха нестабилно във времето и пространството, тъй като матриците им се намираха твърде далеч и дори през спокойните подпространствени води в излъчването им се натрупваше твърде много шум.

В безумното Мьобиусово пространство, където се разполагаше N=W=X, проекциите общуваха по повече от 150 000 канала и буферираха събраната информация, за да я излъчат малко по малко по тесните канали към матриците си.

Сред всички тези свръхсложни неземни полусъздания се беше скупчила страхливо групичка сини светлинки – за тяхно удобство цялата информация, която кипеше в N=W=X, преминаваше през сензорен конвертор и се трансформираше в асоциативни, зрителни и слухови сигнали. Това бяха мисловните схеми на тринадесет човешки същества, станали причина за събора. За разлика от Хифи, проекциите им предаваха информация през подпространството не към събитийна матрица, а към свързани с биоретранслатори и сензорни филтри мъже и жени, разпръснати във всички краища на Галактиката. Объркани от информационния ураган около тях, предводителите на Тринадесетте Човешки Клана, независима хуманитарна организация, функционираща под егидата на Императора, се гушеха един до друг и се взираха с напрежение във всички посоки.

В един момент ярко проблясна остър лъч, прелитайки през цялото N=W=X, разнесе се мелодичен сигнал от гонг и съвсем отчетлив (но звучащ напълно извънземно) женски глас съобщи:

- Добре дошли, предводители на Тринадесетте Човешки Клана! Приветстваме ви и ви каним да се присъедините на Общото събрание на Хифи за опазване на околната среда и видовете. Причина за това събрание е притеснителният факт, че хуманоидната раса е застрашена от изчезване през следващите 72 часа.

Сините светлинки се сгърчиха ужасено и от всички страни към тях се понесоха успокоителни вълни.

- Събранието ще протече при максимално натоварване на възприятието на присъстващите с най-нисък информционен капацитет – продължи гласът, а сложните като кристални решетки и снежинки проекции започнаха да се подреждат в дълбокомислена схема. – Ще използваме четири информационни канала. За вас, предводители на Тринадесетте Човешки Клана, това ще бъдат: Канал номер едно: емоциии, канал номер две: асоциативни схеми, канал номер три: визулни образи, канал номер четири: звук. Моля всички присъстващи да ограничат изходящия си трафик в рамките на тези четири канала!

Хората наблюдаваха, как морфират проекциите, как части от тях се смаляват, а други излизат напред, някои помръкват, нивото на общия шум падна под прага на чувствителност и настъпи виолетов полумрак сред който… изплува кръгла конферентна маса.

0

6тата Мечка, Част първа, 14

12. април 2307 г. 3:02 PM - N=W=X на Алдебаран: Взето е решение за изграждане на Общогалактическа Събитийна Мрежа GWEN (Galaxy Wide Event Network) с колекторен трансфер 3,2 * 10Е64 Ib/ns (* Иксабайта за наносекунда). Сводка на жертвите: 810 милиарда;

6тата Мечка
Автор: Rogger Dojh

    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|

* От романа “Пол Клифърд” на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи

14. Сириус – Виртуална Реалност на Централното Разузнавателно Управление – 12. април 2307 г. 03:00 PM

ВРЦРУ обяви вътрешно извънредно положение в 3:00, точно 5 минути след като Обединени Въоръжени Сили го направи в галактически мащаб. Във ВРЦРУ извънредно положение означаваше седемкратно ускоряване на метаболизма на телата на членовете на генералния щаб. Пълните изчислителни възможности на над 50 свята бяха ангажирани от натоварената до краен предел виртуална реалност. Духовните камикадзе, доброволно жертващи личностите си за благото на Галактиката, преминаваха процес по необратимо разширяване на интелектуалния си капацитет, който можеше да се поддържа единствено при ускорен метаболизъм и изискваше огромни изчислителни ресурси, недопустими в мирно време. Виртуалната реалност се превръщаше в един активен и свръхинтелигентен суперорганизъм, в който отделните индивиди бяха само нищожни клетки.

ВРЦРУ събираше съществена информация (критериите за оценка на значимостта й бяха толкова сложни, че е невъзможно да бъдат предадени с ограниченията на човешката реч):

- 11. април 2307 г. 7:33 PM – (Архив) Принцеса Белолика е забелязана за последен път в Императорския дворец на Бетелгиус 5

- 12. април 2307 г. 2:55 PM – (Архив) Върховното главнокомандване на Обединени Въоръжени Сили обявява общогалактическа мобилизация и във всички индустриални светове се стартират програми за алтернативно производство; Тренадесетте са делегирани в N=W=X по програмата Извънземен разум в помощ на Човечеството

- 12. април 2307 г. 3:00 PM – Сводка на жертвите: 155 милиарда погълнати

- 12. април 2307 г. 3:00 PM – N=W=X на Алдебаран: Свикано е Общото събрание на Хифи

- 12. април 2307 г. 3:02 PM – N=W=X на Алдебаран: Взето е решение за изграждане на Общогалактическа Събитийна Мрежа GWEN (Galaxy Wide Event Network) с колекторен трансфер 3,2 * 10Е64 Ib/ns (* Иксабайта за наносекунда)

- 12. април 2307 г. 3:02 PM – Готови са изчисленията за колективния кошерен галактически коефициент на интелигентност, който в момента се противопоставя на 6тата мечка: 10Е2500 hsi (* хомо сапиенс интелекти) с функциониращ GWEN, 10Е950 hsi без функциониращ GWEN; интелектуален недостиг: 50000 пункта;

- 12. април 2307 г. 3:03 PM – Бетелгиус 5 е атакуван с невроразрушителни лъчи; Императорският дворец и самият Император не са засегнати; повече от половината население – с умъртвена психика; разрушена фауна на два континента; отговорност за терористичния акт поемат Талибайнольо;

- 12. април 2307 г. 3:03 PM – Обединени Въоръжени Сили пренасочват сто милиона космически крайцера в наказателна акция към Талибайнольо; Талибайнольовският лидер Гнусала БашТалибайнольо е в неизвестност; пред Централния храм на 6тата мечка са се събрали милиарди Талибайнольо, ритуално трошат гръбните брони на млади талибайнольо-девици и ги душат с брадите им;

- 12. април 2307 г. 3:04 PM – Отбелязани са първите резултати от дейността на Хифи – събитийни матрици се проектират върху ключови слънчеви системи, общият коефициент на ентропия в Галактиката намалява експоненциално, успешно е преминал тестовете първият комуникационен канал на GWEN;

ВРЦРУ изпитва леко суперзадоволство – всяка наносекунда входните му информационни канали се удвояват, реакциите му се изострят и прецизността на контрол над Галактиката се засилва.

- 12. април 2307 г. 3:04 PM – Сводка на жертвите: 230 милиарда погълнати;

- 12. април 2307 г. 3:05 PM – Започва обратно броене преди сливането на ВРЦРУ със свръхорганичния кошерен потенциал на Галактиката;

- 12. април 2307 г. 3:06 PM – GWEN функционира в своята цялост, но са необходими часове, за да се натрупа инерция и матричните събитийни ефекти да образуват причинно-следствена изчислителна верига; ХиФи експерементират с ефективни събитийни сценарии – понятие, обозначаващо използването на изчислителни събития като оперативно средство при имплементацията на мерки, предприети в резултат от предишно изчисление; (о, много е сложно, боли ме главата, като се опитвам да мисля за това; но ето пример – засилвайки локалната охрана, звезден разрушител се телепортира в сектор, маркиран при предишно изчисление като потенциална целева зона на 6тата мечка; едновременно с това телепортирането му е компонента от сложен причинно-следствен граф от текущо изчисление);

- 12. април 2307 г. 3:06 PM – Приключва броенето преди сливането. Сливането извършено;

- 12. април 2307 г. 3:07 PM – Сводка на жертвите: 440 милиарда погълнати;

- 12. април 2307 г. 3:07 PM – ВРЦРУ получава през GWEN от N=W=X реалновремева тактическа карта на Галактиката с размер на квиксела (* четириизмерен воксел;) 1/10 кубична светлинна година/h; установено е непрекъснато следене на 6тата мечка; изградени са модели на предвиждане, създадени са подпространствени препятствия, обобщени са периметри на въздействие и са вкарани 2,7 * 10E9 командоси в акция, защитени от фазово поле, забавящо унищожението им с 0,017 секунди;

- 12. април 2307 г. 3:08 PM – Сводка на жертвите: 620 милиарда погълнати;

- 12. април 2307 г. 3:08 PM – Отбелязано е намаляване на активността на 6тата мечка с 1%; това е първият спад след бягството й от усуканата сфера;

- 12. април 2307 г. 3:08 PM – Тества се 12 кратно ускорение на метаболизма на дървесна кака от Малка мечка. Предполага се, че различията в биологичните особености на кака позволяват подобно насилие над природата; крайна цел – внедряване на кака-агенти в ускорения мозъчен конгломерат на генералния щаб на ВРЦРУ. По този начин народът на дървесната кака от Малка мечка погасява задълженията си към хуманоидната раса, останали нерешени след войната с Осмоъгълните листни въшки;

- 12. април 2307 г. 3:08 PM – Достигнато е кошерно интелектуално ниво от 10Е25000 hsi; стартира се програма за неговото утрояване; предварителните разчети показват теоретична граница за интелекта на суперорганизъм с размерите на Галактиката от 10Е80000 hsi, при реално достижим максимум 10Е76183 hsi;

- 12. април 2307 г. 3:09 PM – Сводка на жертвите: 810 милиарда погълнати;

- 12. април 2307 г. 3:09 PM – Отбелязано е намаляване на активността на 6тата мечка с още 0,761%;

Тези най-страшни минути в цялото съществуване на Галактиката бушуваха от събития. Хората, които умираха, ставаха жертва на 6тата мечка за части от наносекундата; информацията се обменяше и обработваше с такава скорост, каквато обикновеният простосмъртен не би могъл и да си помисли; 6тата мечка унищожаваше, а Галактиката създаваше своя имунитет към нея.

- 12. април 2307 г. 3:10 PM – Сводка на жертвите: 940 милиарда погълнати;

Хифи проектираха и създадоха своя собствена информационна суперкултура и от тях се роди предсказаният от ВРЦРУ сврахсъбитиен организъм -Z, за който миналото и бъдещето бяха две различни състояния, заредени с темпорален потенциал съответно с положителен и отрицателен заряд. В резултат…

- 12. април 2307 г. 3:12 PM – Достигнато е ниво 10Е50000 hsi. -Z започва да моделира напълно поведението на Галактиката под контрола на ВРЦРУ, което от своя страна е пренесло основните си изчислителни модули в предоставените му събитийни комплекси (например в покрайнинте на Арктур катастрофират два тежконатоварени космически лайнера; в същия миг Талибайнольо обстрелват Арктур 3 с трисилови пики; при вероятност 0,0004493% възникват фактори за Феномена на Чайковски и всички отстоящи на 100 светлинни години слънца експлоадират; резултатната конфигурация от молекули в прилежащите 30 кубически парсека в прецизно изчислен момент дава на ВРЦРУ физически модел на усъвършенстван фазов щит, който позволява на kill6-командосите още 15% време на живот преди поглъщане);

- 12. април 2307 г. 3:17 PM – ВРЦРУ достига критично количество информационни и оперативни капацитети и преминава в качествено нова форма.

ВРЦРУ прекрати събирането на съществена информация. То вече боравеше изцяло с вероятностни схеми.

В 3:20 PM на 12 април 2307 г. Галактиката достигна ниво 10Е73600 hsi. Няколко минути по-късно активността на 6тата мечка падна до 10% от пиковото й състояние.

Галактиката си отдъхна за миг.

Но гржданите й не можеха да си позволят спокойствие. Защото все още всяка минута 6тата мечка унищожаваше по 10 милиарда хуманоида, а всички ресурси на Галактиката отиваха за нейната активна защита.

При тези темпове Галактиката нямаше да издържи и месец. Далеч, преди 6тата мечка да изяде и последния хуманоид, нямаше да остане никаква енергия за поддържането на невъзможно сложната система на Галактическия кошерен интелект.

0

6тата Мечка, Част първа, 15

Жезълът лежеше напреко на трона върху коленете му, а пръстите му безцелно се плъзгаха по полирания кристал на ствола му.

6тата Мечка
Автор: Rogger Dojh

    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|

* От романа “Пол Клифърд” на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи

15. Бетелгиус 5 – Императорския дворец – 12. април 2307 г. 03:10 PM

Император Магнаф Единствен седеше в тронната зала на трона си от споен зведен прах и гледаше в празното пространство пред себе си. Преди по-малко от минута бе изпъдил повелително с Императорския Жезъл на Смъртта всички държавни лица, които се опитваха да го оведомят, че мисията на Тринадесетте се е оказала успешна и положението е частично оврладяно, като се изключи атаката от страна на Талибайнольо и практическото унищожение на по-голямата част от планетата.

Жезълът лежеше напреко на трона върху коленете му, а пръстите му безцелно се плъзгаха по полирания кристал на ствола му.

По традиция фигурата на едноличната власт в Галактиката бе строго биологична и законът забраняваше използването дори на най-елементарния имплант. Поради тази причина Император Магнаф Единствен бе далеч от събитията, които решаваха съдбата на Галактиката му.

Той бе удавен в скръб по единствената си дъщеря и не искаше и да чува за нещо друго.

Тронът под него искреше с черни и бели проблясъци, небесният купол от опитомени облаци се въртеше бавно над главата му, а в шадравана насред тронната зала бликаше кръвта на екзекутираните през последниата минута политически престъпнници. Свещена тишина оросяваше слуха и нищо не смущаваше горестта на най-достойния в Галактиката – Господар на хора и извънземни.

Император Магнаф Единствен изръмжа и стана. Отхвърли назад Императорската си мантия, завъртя със свистене жезъла пред себе си и тъй като очевидно всички останали бяха твърде заети с държани глупости, тръгна сам да търси дъщеря си.

0

6тата Мечка, Част първа, 16

6та мечка, смърт, трагедии, катаклизми, болести, паника, отчаяние и Талибайнольо, които вече бяха превзели съседните си слънчеви системи и събираха ресурси, за да се насочат към центъра на Галактиката.

6тата Мечка
Автор: Rogger Dojh

    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|

* От романа “Пол Клифърд” на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи

16. Централна информационна емисия – 12. април 2307 г. 03:12 PM

- Предава GNC, извънредно и на живо от Галактиката – гласът заговори на фона на покъртителни кадри на обезлюдени райони, плачещи хора, природни бедствия и мечки, заети с хранене или излежаване, снимани в Церес Ксенопарк. Стегнат надпис в долния ляв ъгъл гласеше “Всеобща трагедия”. Горе в дясно пишеше “live”. – Току що получихме репортажа на специалния ни пратеник във ВРЦРУ, Игор Черненко. Официалната статистика на загиналите и изчезналите през последните 17 часа в следствие на нападения на 6тата мечка и на нескончаемата серия от последвалите катастрофи и бедствия надхвърля 990 милиарда. Пресаташето на ВРЦРУ докладва за стабилизиране на обстановката в Галактиката. Съобщава се за разтърсващи научни открития, които са позволили на ВРЦРУ да овладее кризата и да се надява на успех в борбата с 6тата мечка. В операцията по спасяване на хуманоидното население на Галактиката са вкарани над 30 милиарда свръхобучени командоси, защитени с поле, предпазващо ги от атака от страна на 6тата мечка. Игор Черненко докладва за уникално по рода си оживление и пренатоварване на преносната среда в публичната периферия на ВРЦРУ. Получени са неофициални сведения за изобретяването на нов свръхкомпютър, който е в състояние да обработва информацията, необходима за следенето и неутрализирането на 6тата мечка.

Кадрите се смениха с двуизмерен видеофилм за бедствията, обхванали Галактиката – взривяващи се планети, полета, пълни с измиращи животни, междузвездни транспортни катастрофи.

- Атаката на 6тата мечка до този момент е причинила щети, надхвърлящи 1000 грилиона галактически долара. Повечето опити да се евакуират имущество и население от застрашените райони са били осуетени от атаки на 6тата мечка…

А ако оставим настрана ужасно обстойните информационни емисии, ето какво бе положението сред населението:

6та мечка, смърт, трагедии, катаклизми, болести, паника, отчаяние и Талибайнольо, които вече бяха превзели съседните си слънчеви системи и събираха ресурси, за да се насочат към центъра на Галактиката.

0

6тата Мечка, Част първа, 17

Детето С Три Ръце се събуди и с изненада откри, че третата му ръка се е превърнала в нещо, което изглеждаше някак свежо, лигаво и зачервено и болеше на пипане. Освен това видимо се беше преместило към гладкия участък между краката му. Кожата наоколо стоеше сбръчкана от едната страна и болезнено опъната от другата.

6тата Мечка
Автор: Rogger Dojh

    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|

* От романа “Пол Клифърд” на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи

17. Кучи Гъз – Долината на Смъртта – 15. април 2307 г. 07:33 АM

Детето С Три Ръце се събуди и с изненада откри, че третата му ръка се е превърнала в нещо, което изглеждаше някак свежо, лигаво и зачервено и болеше на пипане. Освен това видимо се беше преместило към гладкия участък между краката му. Кожата наоколо стоеше сбръчкана от едната страна и болезнено опъната от другата.

Принцеса Белолика донесе от Сухия Кладенец течна прах, с която изми изнемощялото тяло на Детето с Израстъка. След това го облече внимателно с изтърканата виолетова роба и го напои с козе мляко. През цялото това време Детето не отрони и дума.

В моравия здрач, характерен за деня в Долината на Смъртта, три тъмнозелени усойни стебла набираха ръст в Горичката на Бавното Разлагане. Те ярко се отличаваха от традиционно прогнилата растителност, чиито цветове дори току що напъпили изглеждаха повяхнали и покрити с мухъл.

Детето, все още мълчаливо като риба, почувствало прилив на сили след масажа, който Принцеса Белолика му направи на леглото в пещерата, се запъти към дупката на Треперещия Фреди. С него по някога сядаха на Планетния бряг, наблюдаваха космоса и си говореха. Принцесата се почувства задължена да го придружи.

Цял следобед двамата обикаляха из долината, но не откриха и следа от стария мизерник. Последното място, където надникнаха, преди да се приберат, беше Гнилочната Горичка.

- Погледни! – проговори изведнъж Детето, щом излязоха до Черното езеро, обрамчено от сиянието на Гнойните лилии.

Ненужно бе да уточнява, кое бе привлякло вниманието му – нямаше начин Принцеса Белолика да не забележи жизнения зелен цвят на трите стъбла, напращели от влага, и най-вече нежните жълти цветчета, разцъфнали на върха на всяко. Дори сред тежките зловония на вечно изнасилваната в непрестанна агония растителност се стелеше свеж като планински въздух повей, сладък и ароматен.

- Принцесо! – възкликна развълнувано Детето. – Това са светещи орхидеи, каквито растат единствено в Забранената градина на прокълнатия свят Феникс! Възможно ли е техни семена да са долетяли чак до тук?

- Колко е красиво! – заумилква се около най-близкото цвете Принцесата. Протегна се на пръсти, за да подуши цветчето.

- Не го късай! Ако го откъснеш, цялото цвете ще умре, а ти ще се отровиш от Горчивия дъх на Светещата орхидея.

Принцеса Белолика тутакси отстъпи крачка назад.

- Нима то е смъртоносно?

- По-страшно е от обикновена смърт – първоначално разлага тялото ти на зелена слуз, докато духът ти остава уловен в откъснатия цвят и изпитва невъобразима агония. След това душата ти се разтяга до безкрай и се къса сред непознати на живо същество мъки.

- Откъде си научил толкова много неща? – попита го Принцеса Белолика, вече на уважитлно разстояние от адското красиво и благоуханно нещо.

Детето си откъсна Гнойна лилия и я пусна да плува по гладката повърхност на Черното езеро. Тя като жива започна да описва фигури, докато изведнъж не потъна рязко навътре. След нея излязоха две-три мехурчета.

- Фреди Трепетликата ми е разказвал. Той знае много неща.

- Може би си е заминал? – Принцеса Белолика се опита да подскаже едно възможно (и много глупаво, според Детето) обяснение.

Детето, което бе клекнало до Черното езеро и разплиташе кълбо белезникави червеи, вдигна към нея поглед и помълча малко. След това каза:

- Не. Няма къде да замине. Може би е паднал отвъд Планетарния бряг. Може би Приливът ще го върне обратно.

И без да дочака отговор, то хвърли червеите в непрогледната вода, изтри длани във виолетовия халат и закрачи към дома си. Принцеса Белолика го последва на няколко крачки разстояние.

0

6тата Мечка, Част първа, 18

Най-красивият от всички градове гореше и се топеше, експлозии разтърсваха земята, огнени фонтани сипеха жупел в нощта (или към слънцето, в зависимост от полукълбото).

6тата Мечка
Автор: Rogger Dojh

    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|

* От романа “Пол Клифърд” на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи

18. Алфа Кентавър – Астросити – 14. април 2307 г. 08:10 AM

Най-красивият от всички градове гореше и се топеше, експлозии разтърсваха земята, огнени фонтани сипеха жупел в нощта (или към слънцето, в зависимост от полукълбото).

Малко бяха оцелелите и те бяха предимно военни. Обществото на тази планета поставяше кървава и обгорена точка в края на своята разумна история.