Theory Archive

0

АПОКРИФ 1 – Трактат на тема: “Възможни последствия на ухапване на вампир от Бойчо и възможно ли е това”

"Какви последствия за един вампир може да има едно ухапване на Бойчо и възможно ли е такова?"

АПОКРИФ 1 – Трактат на тема: “Възможни последствия на ухапване на вампир от Бойчо и възможно ли е това”
- Theory

За да бъде едно дълбоко изследване възможно е от особена важност да бъде фиксирана същността му. Предметът на пред вас намиращия се трактат, който четете, и както дебело трябва да се подчертае, който обсъжда един висококласов абстрактно-вампирологичен проблем от областта на структурните класификации на огнусения свят, е изоснови поставеният окултивен въпрос:

“Какви последствия за един вампир може да има едно ухапване на Бойчо и възможно ли е такова?”,

който съдържа фронталномотивирана гнусологична проблема. Но вследствие на причината, че един изоснови поставен въпрос не е способен да се явява като проблем в едно дълбоко изследване, произтича фактът, че предметът е онзи предмет, който е поставен във въпроса, който представлява предмет на важното задълбочено изследване. От казаното до сега следва верността на твърдението, че предметът на трактата е Бойчо, позитивна бьомка клас Бойчо, обьомченост 01, цена 116100,6 топчета кози екстементи. Дълг към необьомчения бог Антибьомка, който е всемилостив в милосърдието си към нас, необьомчените, и към туй, обьомчените, е да порицаем обьомчеността и да разследваме сложните й взаимоотношения с мрачния свят на неживите: вампири, негативни вампири и такю-вампири. Всеобхватното мрачно царство е прогонило такю-вампирите извън своите предели и те не съществуват. Нови такю-вампири не са се появали от хилядолетията на древното минало, което се е зародило в последствие на причината, че нито един уважаващ себе си вампир не би си позволил да пие кръв от тялотю на някою обьомчен. Но многю обьомчени от най-разнообразни, различни и отделни класове обьомчени може да пожелаят да захапят някой вампир. Възможно ли е да се осъществи такава възможност? Този въпрос, поставен в центъра на въпроса, поставен пред настоящия трактат, изисква фиксирането на същността на Бойчо и на неговите проявими свойства….

(остатъкът от документа е унищожен)

0

АПОКРИФ 2 – За света, Бойчо и Боговете

Основна аксиома: НЕ СЪЩЕСТВУВА ДОСТАТЪЧНО ПРЕДАН ЛЪВ, КОЙТО ДА СПАСИ ГОСПОДАРЯ СИ ОТ БОЙЧО!

АПОКРИФ 2 – За света, Бойчо и Боговете
- Theory

При неизвестни условия и в неизвестно време е възникнал феноменът Бойчо. Това е факт, който не е от особено значение за теорията.
Основна аксиома:
НЕ СЪЩЕСТВУВА ДОСТАТЪЧНО ПРЕДАН ЛЪВ, КОЙТО ДА СПАСИ ГОСПОДАРЯ СИ ОТ БОЙЧО!
От тук правим извода, че ако пуснем Бойчо в клетката на лъв, лъвът ще побегне и ще мине през решетките, като по този начин се самоубие.
Факти:
Човек среща Бойчо на пазара. Бойчо го пита, накъде отива. Човекът отвръща, че на майната си. Бойчо казва, че и той е на майната си, само че в обратна посока.
Аксиома:
ВСИЧКИ ПЪТИЩА ВОДЯТ НА МАЙНАТА СИ.
Изводи:
Мсички пътища водят към Бойчо, защото той е винаги на майната си.
Оттук следва, че Бойчо е майната си.
Следва, че Бойчо се самопроизвежда.

Бойчо може да извършва темпорални преходи и всъщност се размножава чрез темпорално пъпкуване – скача в миналото, идва до настоящето, отново скача в миналото и т.н. При всеки скок се осъществява положителна мутация.