Приказки изпод Болния Мозък: ЗА ПРИНЦА И ПРЕКРАСНАТА ЖАБА

2010-12-14 19:00:41; book, български, приказки, Приказки изпод Болния Мозък, R. Dojh, Приказки изпод Болния Мозък, Rogger Dojh

Автор: Rogger Dojh
Корица: Will Hall
Година: 2006
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
 
Вървял си Принц Flesh един ден през Гората. Но не щеш ли, наложило му се да мине през Блатото, защото скоро му предстояли изпити за scout и искал да се потренира в трудна обстановка.
 
Нагазил до колене в кална вода и гнили растения, а около него комари - колкото врабчета, а от хоботите им димяща кръв капе.
 
Стигнал Принц Flesh в центъра на блатото, а там що да види - малко островче твърда земя и насред островчето - тривръха колибка с антена и телевизор вътре. Пред колибката седи прекрасната жаба и пуши наргиле.
 
- А - рекъл Принцът. - Е па такова животно нема.
 
- Има, имааа! - уверила го жабата.
 
- Ти тук ли живееш? - поинтересувал се Принц Flash.
 
- Не, на Луната живея - сопнала му се жабата, според която било нормално човек да живее в колибата, пред която пуши наргиле.
 
Зачудил се Принцът що да каже. Много странна била тази жаба.
 
- Как се казваш? - решил да попита накрая той.
 
- Мария - отговорила жабата.
 
- Да бе.
 
- Ела, виж - и тя му подала личната си карта.
 
- Откъде да знам, дали тази лична карта е твоя - укорил я Принцът. - На снимката изобщо не си приличаш.
 
- Това е защото са ме снимали още като попова лъжичка.
 
- А защо седиш тук и пушиш наргиле?
 
- Защото съм вълшебна жаба. На, виж ме каква съм прекрасна.
 
Тук Принц Flash не могъл нищо да отговори, тъй като тя наистина била ужасно прекрасна.
 
- А ти накъде си тръгнал? - поинтересувала се жабата.
 
- Търся си късмета по широкия свят. Като стана дума за това, чувал съм, че говорещите жаби били вълшебни - като ги целунеш и се превръщат в прекрасни принцеси.
 
- Ами що не опиташ?
 
Принцът се подвоумил. Странно му било - никога не бил целувал жаба до сега. Но пък и нито една не му била проговаряла.
 
- Добре. Къде да те целуна?
 
- По темето.
 
Целунал я той и ... станала магия. Принцът се превърнал в жаба.
 
Прекрасната жаба дръпнала от наргилето си и приквакнала.
 
- Е, това беше малко атипично вълшебство, - обяснила тя, тъй като усещала, че дължи поне това на горкия Принц. А той бил шокиран.
 
- Ауу, колко си грозна! - рекъл.
 
Прекрасната жаба избухнала в сълзи.
 
- Как можа да го кажеш! - изхлипала тя и запратила по него наргилето. Но след това се успокоила. - Е, така или иначе, няма къде да идеш, ще трябва да ме търпиш такава. Аз съм единствената говореща жаба в света освен теб. А сега отиди да събереш дърва за огъня.
 
И до ден днешен, щом случайни пътници се залутат из Блатото, множеството попови лъжички в локвите им крещят по дирите, а две странни зелени жаби ги замерят с торф и голи охлюви.
 
END

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net