6тата Мечка, Част първа, 05

2010-12-17 15:24:47; 6тата Мечка, Rogger Dojh, 6тата Мечка, Rogger Dojh, book, български

6тата Мечка
Автор: Rogger Dojh
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
 
 
5. Кучи Гъз - Долината на Смъртта - 12. април 2307 г. 11:00 АM
 
Както обикновено сутрин по това време Детето Без Трета Ръка обикаляше из долината и събираше в метална мрежа от изолация на семафорен двигател предметите, изхвърлени на брега на пранетата при космическия отлив. С една ръка държеше мрежата, с друга нсочваше Детектора за Чуждопланетни Тела, а с третата точно в този момент повдигаше предпазливо биомеханичен крайник, принадлежал на хуманоиден индивид. Не го хареса и го захвърли настрана. В този миг детекторът изпиука и Детето Без Трета Ръка започна да рови в тъмнолилавия храсталак на китна Магнолия Кръвопиец. Най-сетне откри каквото търсеше.
 
Този път определено беше интересно. Приличаше на икосаедър, в който беше вписан втори икосаедър, в който трети и т.н. ... И очевидно вътрешните икосаедри се намираха в особена гънка на подпроствранството, защото бяха безброй много и се смаляваха като от персепктива, а не по размери.
 
Детето Без Трета Ръка се порадва на находката си и накрая я пусна в мрежата - бе първата вещ със стойност за деня. То оптимистично огледа хълмовете и се усмихна, защото имаше дни, когато не намираше нищо друго освен трупове, обгорени части от космически кораби и звезден прах.
 
Детето Без Трета Ръка продължи търсенето си още три часа и точно, когато се готвеше да се прибира, Детекторът оттново избипка. Детето Без Трета Ръка се спусна с изпълнено със сладостен трепет сърце по стръмния склон на скалния процеп, където се намираше артефактът, и заобиколи канарата, която го скриваше.
 
Този ден Детето Без Трета Ръка намери изпадналата в кома Принцеса Белолика, след като бе пропътувала няколко стотици светлинни години на гребена на Космическите Вълни и бе корабокруширала сред Долината на Смъртта. То взе лекото й нежно тяло на ръце и го отнесе у дома, където сглоби от няколко странни предмета Нелогична машина и я върна към живот.
 
Принцеса Белолика му бе много благодарна. Тя му обеща половин кралство и собствената си ръка, когато се завърне в Галактическия Императорски Дворец, след което двамата се заиграха с икосаедрите и забравиха всякакви тревоги. В късния следобед дойде Млекодайният Козел и ги нахрани с млякото си.
 
На идната сутрин Детето Без Трета Ръка взе Принцеса Белолика със себе си на обиколка. Тя му донесе късмет и бе очарована от прекрасното синьо цвете, което откриха и посадиха пред бърлогата си.

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net