СЕЗОН ЗА ЛОВ НА ДИВИ КУЧКИ: Бонус Глава 01 – Tick-tack world

2010-12-18 01:41:15; book, български, Сезон за Лов на Диви Кучки, Rogger Dojh, Сезон за Лов на Диви Кучки, Rogger Dojh

Сезон за Лов на Диви Кучки
Автор: Rogger Dojh
Редакция: Райна Деницова
Издания:


Интернет, 2003 Издателска къща “ЛИК”, София, 2004, ISBN 954-607-641-4


 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
Бонус Глава 1
Tick-tack world
 
Две малки тиктакозавърчета стояха на ръба на пропастта и наблюдаваха морето от облаци в краката си. Едното тиктакозавърче изтиктака:
 
- Слънцето всеки момент ще се покаже.
 
Другото цъкна миролюбиво няколко пъти. Наистина, облачното море беше започнало да червенее на хоризонта.
 
- Дали ще пуснат по радиото July Morning? - подметна отново първото тиктакозавърче.
 
- Сигурно. Старият радиочасовник Cube Led Display Clock Radio Panashiba обеща да бъде тук преди изгрева.
 
- Тик-так. Може да се е успал.
 
- О, не, навих го за 4:30 сутринта.
 
- А, ето го и него.
 
Panashiba се зададе по склона зад тиктакозавърчетата. От него се чуваше музика. Но не беше July Morning - все още беше рано.
 
Тримата се наредиха на ръба на скалата и зачакаха. Когато слънцето най-сетне изгря, стрелките му показваха 5 часа и 33 минути.
 

Подкрепете финансово (с еднократно дарение в размер на 1 лв.) онлайн-изданието на Сезон за лов на диви кучки, като използвате бутона ePay now!


 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net