6тата Мечка, Част първа, 13

2011-01-02 23:38:16; 6тата Мечка, Rogger Dojh, 6тата Мечка, Rogger Dojh, book, български

6тата Мечка
Автор: Rogger Dojh
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
 
 
13. Алдебаран - N=W=X - 12. април 2307 г. 03:00 PM
 
Алдебаран мистичният, Алдебаран искрящият, Алдебаран, където живееха мислещите абстракции Хифи.
 
Алдебаран - душата на Галактиката. Алдебаран - там логиката и емоцията се сливаха в едно и пораждаха разумен хаос.
 
В N=W=X се бяха събрали проекции на почти всички абстракции, разполагащи с достатъчно енергия за това. Някои от тях трепкаха нестабилно във времето и пространството, тъй като матриците им се намираха твърде далеч и дори през спокойните подпространствени води в излъчването им се натрупваше твърде много шум.
 
В безумното Мьобиусово пространство, където се разполагаше N=W=X, проекциите общуваха по повече от 150 000 канала и буферираха събраната информация, за да я излъчат малко по малко по тесните канали към матриците си.
 
Сред всички тези свръхсложни неземни полусъздания се беше скупчила страхливо групичка сини светлинки - за тяхно удобство цялата информация, която кипеше в N=W=X, преминаваше през сензорен конвертор и се трансформираше в асоциативни, зрителни и слухови сигнали. Това бяха мисловните схеми на тринадесет човешки същества, станали причина за събора. За разлика от Хифи, проекциите им предаваха информация през подпространството не към събитийна матрица, а към свързани с биоретранслатори и сензорни филтри мъже и жени, разпръснати във всички краища на Галактиката. Объркани от информационния ураган около тях, предводителите на Тринадесетте Човешки Клана, независима хуманитарна организация, функционираща под егидата на Императора, се гушеха един до друг и се взираха с напрежение във всички посоки.
 
В един момент ярко проблясна остър лъч, прелитайки през цялото N=W=X, разнесе се мелодичен сигнал от гонг и съвсем отчетлив (но звучащ напълно извънземно) женски глас съобщи:
 
- Добре дошли, предводители на Тринадесетте Човешки Клана! Приветстваме ви и ви каним да се присъедините на Общото събрание на Хифи за опазване на околната среда и видовете. Причина за това събрание е притеснителният факт, че хуманоидната раса е застрашена от изчезване през следващите 72 часа.
 
Сините светлинки се сгърчиха ужасено и от всички страни към тях се понесоха успокоителни вълни.
 
- Събранието ще протече при максимално натоварване на възприятието на присъстващите с най-нисък информционен капацитет - продължи гласът, а сложните като кристални решетки и снежинки проекции започнаха да се подреждат в дълбокомислена схема. - Ще използваме четири информационни канала. За вас, предводители на Тринадесетте Човешки Клана, това ще бъдат: Канал номер едно: емоциии, канал номер две: асоциативни схеми, канал номер три: визулни образи, канал номер четири: звук. Моля всички присъстващи да ограничат изходящия си трафик в рамките на тези четири канала!
 
Хората наблюдаваха, как морфират проекциите, как части от тях се смаляват, а други излизат напред, някои помръкват, нивото на общия шум падна под прага на чувствителност и настъпи виолетов полумрак сред който... изплува кръгла конферентна маса.

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net