6тата Мечка, Част първа, 14

2011-01-04 14:08:32; 6тата Мечка, Rogger Dojh, 6тата Мечка, Rogger Dojh, book, български

6тата Мечка
Автор: Rogger Dojh
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
 
14. Сириус - Виртуална Реалност на Централното Разузнавателно Управление - 12. април 2307 г. 03:00 PM
 
ВРЦРУ обяви вътрешно извънредно положение в 3:00, точно 5 минути след като Обединени Въоръжени Сили го направи в галактически мащаб. Във ВРЦРУ извънредно положение означаваше седемкратно ускоряване на метаболизма на телата на членовете на генералния щаб. Пълните изчислителни възможности на над 50 свята бяха ангажирани от натоварената до краен предел виртуална реалност. Духовните камикадзе, доброволно жертващи личностите си за благото на Галактиката, преминаваха процес по необратимо разширяване на интелектуалния си капацитет, който можеше да се поддържа единствено при ускорен метаболизъм и изискваше огромни изчислителни ресурси, недопустими в мирно време. Виртуалната реалност се превръщаше в един активен и свръхинтелигентен суперорганизъм, в който отделните индивиди бяха само нищожни клетки.
 
ВРЦРУ събираше съществена информация (критериите за оценка на значимостта й бяха толкова сложни, че е невъзможно да бъдат предадени с ограниченията на човешката реч):
 
- 11. април 2307 г. 7:33 PM - (Архив) Принцеса Белолика е забелязана за последен път в Императорския дворец на Бетелгиус 5
 
- 12. април 2307 г. 2:55 PM - (Архив) Върховното главнокомандване на Обединени Въоръжени Сили обявява общогалактическа мобилизация и във всички индустриални светове се стартират програми за алтернативно производство; Тренадесетте са делегирани в N=W=X по програмата Извънземен разум в помощ на Човечеството
 
- 12. април 2307 г. 3:00 PM - Сводка на жертвите: 155 милиарда погълнати
 
- 12. април 2307 г. 3:00 PM - N=W=X на Алдебаран: Свикано е Общото събрание на Хифи
 
- 12. април 2307 г. 3:02 PM - N=W=X на Алдебаран: Взето е решение за изграждане на Общогалактическа Събитийна Мрежа GWEN (Galaxy Wide Event Network) с колекторен трансфер 3,2 * 10Е64 Ib/ns (* Иксабайта за наносекунда)
 
- 12. април 2307 г. 3:02 PM - Готови са изчисленията за колективния кошерен галактически коефициент на интелигентност, който в момента се противопоставя на 6тата мечка: 10Е2500 hsi (* хомо сапиенс интелекти) с функциониращ GWEN, 10Е950 hsi без функциониращ GWEN; интелектуален недостиг: 50000 пункта;
 
- 12. април 2307 г. 3:03 PM - Бетелгиус 5 е атакуван с невроразрушителни лъчи; Императорският дворец и самият Император не са засегнати; повече от половината население - с умъртвена психика; разрушена фауна на два континента; отговорност за терористичния акт поемат Талибайнольо;
 
- 12. април 2307 г. 3:03 PM - Обединени Въоръжени Сили пренасочват сто милиона космически крайцера в наказателна акция към Талибайнольо; Талибайнольовският лидер Гнусала БашТалибайнольо е в неизвестност; пред Централния храм на 6тата мечка са се събрали милиарди Талибайнольо, ритуално трошат гръбните брони на млади талибайнольо-девици и ги душат с брадите им;
 
- 12. април 2307 г. 3:04 PM - Отбелязани са първите резултати от дейността на Хифи - събитийни матрици се проектират върху ключови слънчеви системи, общият коефициент на ентропия в Галактиката намалява експоненциално, успешно е преминал тестовете първият комуникационен канал на GWEN;
 
ВРЦРУ изпитва леко суперзадоволство - всяка наносекунда входните му информационни канали се удвояват, реакциите му се изострят и прецизността на контрол над Галактиката се засилва.
 
- 12. април 2307 г. 3:04 PM - Сводка на жертвите: 230 милиарда погълнати;
 
- 12. април 2307 г. 3:05 PM - Започва обратно броене преди сливането на ВРЦРУ със свръхорганичния кошерен потенциал на Галактиката;
 
- 12. април 2307 г. 3:06 PM - GWEN функционира в своята цялост, но са необходими часове, за да се натрупа инерция и матричните събитийни ефекти да образуват причинно-следствена изчислителна верига; ХиФи експерементират с ефективни събитийни сценарии - понятие, обозначаващо използването на изчислителни събития като оперативно средство при имплементацията на мерки, предприети в резултат от предишно изчисление; (о, много е сложно, боли ме главата, като се опитвам да мисля за това; но ето пример - засилвайки локалната охрана, звезден разрушител се телепортира в сектор, маркиран при предишно изчисление като потенциална целева зона на 6тата мечка; едновременно с това телепортирането му е компонента от сложен причинно-следствен граф от текущо изчисление);
 
- 12. април 2307 г. 3:06 PM - Приключва броенето преди сливането. Сливането извършено;
 
- 12. април 2307 г. 3:07 PM - Сводка на жертвите: 440 милиарда погълнати;
 
- 12. април 2307 г. 3:07 PM - ВРЦРУ получава през GWEN от N=W=X реалновремева тактическа карта на Галактиката с размер на квиксела (* четириизмерен воксел;) 1/10 кубична светлинна година/h; установено е непрекъснато следене на 6тата мечка; изградени са модели на предвиждане, създадени са подпространствени препятствия, обобщени са периметри на въздействие и са вкарани 2,7 * 10E9 командоси в акция, защитени от фазово поле, забавящо унищожението им с 0,017 секунди;
 
- 12. април 2307 г. 3:08 PM - Сводка на жертвите: 620 милиарда погълнати;
 
- 12. април 2307 г. 3:08 PM - Отбелязано е намаляване на активността на 6тата мечка с 1%; това е първият спад след бягството й от усуканата сфера;
 
- 12. април 2307 г. 3:08 PM - Тества се 12 кратно ускорение на метаболизма на дървесна кака от Малка мечка. Предполага се, че различията в биологичните особености на кака позволяват подобно насилие над природата; крайна цел - внедряване на кака-агенти в ускорения мозъчен конгломерат на генералния щаб на ВРЦРУ. По този начин народът на дървесната кака от Малка мечка погасява задълженията си към хуманоидната раса, останали нерешени след войната с Осмоъгълните листни въшки;
 
- 12. април 2307 г. 3:08 PM - Достигнато е кошерно интелектуално ниво от 10Е25000 hsi; стартира се програма за неговото утрояване; предварителните разчети показват теоретична граница за интелекта на суперорганизъм с размерите на Галактиката от 10Е80000 hsi, при реално достижим максимум 10Е76183 hsi;
 
- 12. април 2307 г. 3:09 PM - Сводка на жертвите: 810 милиарда погълнати;
 
- 12. април 2307 г. 3:09 PM - Отбелязано е намаляване на активността на 6тата мечка с още 0,761%;
 
Тези най-страшни минути в цялото съществуване на Галактиката бушуваха от събития. Хората, които умираха, ставаха жертва на 6тата мечка за части от наносекундата; информацията се обменяше и обработваше с такава скорост, каквато обикновеният простосмъртен не би могъл и да си помисли; 6тата мечка унищожаваше, а Галактиката създаваше своя имунитет към нея.
 
- 12. април 2307 г. 3:10 PM - Сводка на жертвите: 940 милиарда погълнати;
 
Хифи проектираха и създадоха своя собствена информационна суперкултура и от тях се роди предсказаният от ВРЦРУ сврахсъбитиен организъм -Z, за който миналото и бъдещето бяха две различни състояния, заредени с темпорален потенциал съответно с положителен и отрицателен заряд. В резултат...
 
- 12. април 2307 г. 3:12 PM - Достигнато е ниво 10Е50000 hsi. -Z започва да моделира напълно поведението на Галактиката под контрола на ВРЦРУ, което от своя страна е пренесло основните си изчислителни модули в предоставените му събитийни комплекси (например в покрайнинте на Арктур катастрофират два тежконатоварени космически лайнера; в същия миг Талибайнольо обстрелват Арктур 3 с трисилови пики; при вероятност 0,0004493% възникват фактори за Феномена на Чайковски и всички отстоящи на 100 светлинни години слънца експлоадират; резултатната конфигурация от молекули в прилежащите 30 кубически парсека в прецизно изчислен момент дава на ВРЦРУ физически модел на усъвършенстван фазов щит, който позволява на kill6-командосите още 15% време на живот преди поглъщане);
 
- 12. април 2307 г. 3:17 PM - ВРЦРУ достига критично количество информационни и оперативни капацитети и преминава в качествено нова форма.
 
ВРЦРУ прекрати събирането на съществена информация. То вече боравеше изцяло с вероятностни схеми.
 
В 3:20 PM на 12 април 2307 г. Галактиката достигна ниво 10Е73600 hsi. Няколко минути по-късно активността на 6тата мечка падна до 10% от пиковото й състояние.
 
Галактиката си отдъхна за миг.
 
Но гржданите й не можеха да си позволят спокойствие. Защото все още всяка минута 6тата мечка унищожаваше по 10 милиарда хуманоида, а всички ресурси на Галактиката отиваха за нейната активна защита.
 
При тези темпове Галактиката нямаше да издържи и месец. Далеч, преди 6тата мечка да изяде и последния хуманоид, нямаше да остане никаква енергия за поддържането на невъзможно сложната система на Галактическия кошерен интелект.

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net