6тата Мечка, Част първа, 15

2011-01-05 17:12:40; 6тата Мечка, Rogger Dojh, 6тата Мечка, Rogger Dojh, book, български

6тата Мечка
Автор: Rogger Dojh
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
 
 
15. Бетелгиус 5 - Императорския дворец - 12. април 2307 г. 03:10 PM
 
Император Магнаф Единствен седеше в тронната зала на трона си от споен зведен прах и гледаше в празното пространство пред себе си. Преди по-малко от минута бе изпъдил повелително с Императорския Жезъл на Смъртта всички държавни лица, които се опитваха да го оведомят, че мисията на Тринадесетте се е оказала успешна и положението е частично оврладяно, като се изключи атаката от страна на Талибайнольо и практическото унищожение на по-голямата част от планетата.
 
Жезълът лежеше напреко на трона върху коленете му, а пръстите му безцелно се плъзгаха по полирания кристал на ствола му.
 
По традиция фигурата на едноличната власт в Галактиката бе строго биологична и законът забраняваше използването дори на най-елементарния имплант. Поради тази причина Император Магнаф Единствен бе далеч от събитията, които решаваха съдбата на Галактиката му.
 
Той бе удавен в скръб по единствената си дъщеря и не искаше и да чува за нещо друго.
 
Тронът под него искреше с черни и бели проблясъци, небесният купол от опитомени облаци се въртеше бавно над главата му, а в шадравана насред тронната зала бликаше кръвта на екзекутираните през последниата минута политически престъпнници. Свещена тишина оросяваше слуха и нищо не смущаваше горестта на най-достойния в Галактиката - Господар на хора и извънземни.
 
Император Магнаф Единствен изръмжа и стана. Отхвърли назад Императорската си мантия, завъртя със свистене жезъла пред себе си и тъй като очевидно всички останали бяха твърде заети с държани глупости, тръгна сам да търси дъщеря си.

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net