6тата Мечка, Част първа, 18

2011-01-09 14:56:34; 6тата Мечка, Rogger Dojh, 6тата Мечка, Rogger Dojh, book, български

6тата Мечка
Автор: Rogger Dojh
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
 
18. Алфа Кентавър - Астросити - 14. април 2307 г. 08:10 AM
 
Най-красивият от всички градове гореше и се топеше, експлозии разтърсваха земята, огнени фонтани сипеха жупел в нощта (или към слънцето, в зависимост от полукълбото).
 
Малко бяха оцелелите и те бяха предимно военни. Обществото на тази планета поставяше кървава и обгорена точка в края на своята разумна история.

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net