6тата Мечка, Част първа, 19

2011-01-11 11:42:10; 6тата Мечка, Rogger Dojh, 6тата Мечка, Rogger Dojh, book, български

6тата Мечка
Автор: Rogger Dojh
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
 
 
19. Земя - България - местност Ушите - 12. април 2307 г. 08:14 PM
 
Местността Ушите се намира малко под Конярника. Тя е от особено голямо значение за Стъклопакетните рицари, защото там се получава естествена информационна фуния и имплантите не се нуждаят от Галактическата ефирна мрежа, за да се свържат с приемниците и мощните излъчватели на Глупостната планета.
 
Малкото непосветени в рицарски сан хора, които експериментирали с информационен обмен на това място, понастоящем пребивават в Медицински комплекс 6ти километър, където лекарският персонал е изключително мил и грижовен, щом стане дума за храна, развлечения и редовен прием на лекарствата, но също така е и строг, когато някой пациент заговори за планетата на летящите пишчици или за Брадатото Кръстовище, което идва през нощта да ти отхапе гръкляна с развалените си кафеникави зъби. В такива случаи пациентите прекарват известно време в усмирителни шапки, които покриват и устата и им пречат да говорят.
 
Местността Ушите бе и мястото, където в 8 часа и 14 минути вечерта на 12-ти април 2307 година, след почти 75 годишен период на мълчание, Глупостните Адепти и О-Гош направиха първата стъпка от Танца с Ножове (ритуален танц около запален огън, изпълнява се гол до кръста, с нож в зъбите или ръката, като участниците се въртят около огъня в кръг, без значение в коя посока; подсилващ метафизичен ефект може да създаде музиката на Tuxedo Moon (ако изобщо може да се нарече музика), Frank Zappa или Black Sabbath, по-конкретно Vol 4). По време на Танца с Ножове те фокусираха информационната фуния върху себе си и откриваха съзнанието си за peer2peer връзка с Глупостната планета.
 
- PEEP - прозвуча в главите им приветственият сигнал на Глупостната емисия. - Това е телефонният секретар на Глупостната планета. Моля, след сигнала оставете събощение. PEEP. Това не беше сигнала...
 
- Cut the bullshit - излъчи недоволно Антикон 1, който в миналото беше слушал уводната Глупост до втръсване. - Говорят Върховните Адепти на Глупостната Църква!
 
Vol 4 навлезе в един от особените си моменти, които напомнят на метал-хоро и трите фигури в здрача се заподрусваха игриво около топлия огън. Димът опърли ноздрите им. Ушите им трепкаха от напрежение.
 
- Тук ретранслаторна станция 69 - стегнато отговориха от другата страна. За Глупостните Адепти и О-Гош това прозвуча сякаш сериозен глас говори по озвучителната уредба във фоайе на космодрум - звукът като че се разнесе над цялата околност. Но в действителност това се случваше единствено в главите на тримата танцуващи. - Приветстваме Ви, Върховни! - след това запя - О-е-оо, рум баа рей, оо-е-оо, рум брунан ейч-ейс...
 
Злият Дълъг, Антикон 1 и О-Гош изслушаха привметствения марш, който за момент заглуши Black Sabbath, като към края поприпяха малко.
 
- Ще са необходими 7 минути, за да съберем квота от 45% глупостни глави, подкачени към Ретранслатор 69 - уведоми ги глупостното същество от другата страна, след което пусна брояч, за да запълва тишината - 6 минути и 50 секунди... 6 минути и 40 секунди...
 
...
 
- ... 10 секудни... Ваше Мегаабсолютнелство, Глупостната планета е готова да Ви приветства! - завърши гласът от Ретранслатор 69.
 
- Приветстваме - пропя величествен хор от глупостни гласове, което ще рече - някои -преправено дебели, други - дразнещо пискливи, няколко приятни женски и със сигурност известно количество грухтящи. - Приветстваме Върховните Адепти на Глупостната Църква, Негова Светлост Глупостен Рицар Кардинал Барон фон Бардакен Роджър Доч, Велик Глупостник, Главнокомандващ Уродоландските Победни Войски във войната срещу Еднакволандия, Главнокомадващ Втори Антиконски Стъклопакетен Полк при битката за Конярника, понастоящем известен под името Злия Дълъг... - тук прозвучаха фанфари, - и Негово Височество Глупостен Рицар Маркиз Дьо X-Wing Джонатан Мам, Велик Глупостник, Главнокомандващ Изродийските Страшилищни Сили във войната срещу Еднакволандия, Главнокомадващ Първи Антиконски Стъклопакетен Полк при битката за Конярника, понастоящем известен под името Антикон 1. Приветстваме и Глупостната Батерия, Негово Свинско Превъзходителство Генерал на Пъпктие и Хан на Космите Грух-Адмирал О-Гош! Амин!
 
- Амин! - отвърнаха тримата Глупостници около огъня, поклащайки се мудно в танца си.
 
- 75 години изминаха от Вашето последно публично включване, о, всепризнати Глупостни Адепти! - обърна се официално към тях говорителят от Ретранслатор 69. - Кажете, о, Конеубийци, каква е Вашата воля!
 
Злият Дълъг изпробва напрежението по стените на информационната фуния и реши, че се е стабилизирала достатъчно и не се нуждае повече от поддържащ танц. Подаде сигнал на Антикон 1 и О-Гош и тримата се настаниха на земята около огъня.
 
Антикон 1 отправи жест към Злия Дълъг - в смисъл - "Ти говори". Всички знаеха, че Злият Дълъг най-много обича да обменя мисли с Глупостната планета.
 
- Нашата Воля, ако мога така да се изразя - започна Злият Дълъг, загледан в пламъците, - е следната - да прекратим унищожаването на хуманоидното население на Галактиката, та било то и толкова противно, колкото е в действителност. 6тата мечка трябва да бъде спряна. Запознати ли сте със ситуацията в Галактиката?
 
- Да, Велики.
 
- При сегашната скорост на поглъщане, човешкият вид ще може да се възпроизвежда по-бързо, отколкото изчезва. Но много скоро цялата хуманоидна общност в Галактиката ще потъне в разруха, а покрай нея ще се срине и цялата Галактическа икономика, Империята на Хора и Извънземни ще се разпадне и отново милиарди звездни системи ще потънат в изолация и забрава.
 
Злият Дълъг направи драматична пауза.
 
- Ние знаем, че 6тата мечка ще бъде критичният фактор, който ще катализатора създаването на качествено нови структури в необятната информационна система на Галактиката и ще предизвика зараждането на Галактически свръхразум, който и ще успее да й се противопостави равностойно.
 
Злият Дълъг говореше за събития, които все още не се бяха случили. Благодарение на всевъзможните изкривявания в пространственовремевия континуум, натрупали се като вълни вследствие от действията на 6тата мечка и контрамерките, които ще бъдат предприети след близо два дни от галактическите командоси (усукване на пространството, достигане на Безкрайните му точки, използуване на Изкривяващи Торпеда и Противо6Мечка-Щитове от дефазирано пространство), до Земята, която се намираше в далечната Периферия на Галактиката, достигаха откъслечни новини от близкото бъдеще.
 
- Но това ще бъде патово равновесие - продължи Злият Дълъг.
 
Антикон, който започваше да губи търпение от многословието на другаря си Стъклопакетен Рицар, се намеси решително:
 
- Накратко, необходима ни е мъдрост... - Злият Дълъг го сръга в крака с някакъв лежащ на земята клон и Антикон 1 се поправи - ...т.е. трябва ни глупост, която да ни подскаже, как да неутрализираме 6тата мечка.
 
- Грух - обади се О-Гош, за да се включи в разговора.
 
Във фунийния ефир се разнесе напрегната тишина - пукаше подпростанството, съскаха суперпространствените течения, църкаха фазови резонанси от препълнения с предавания Галактически ефир. Накрая говорителят на Ретранслатор 69, който бе изслушал и синтезирал мислите, разменени за тези кратки мигове между 45% от глупостните глави, поде с все същия официален тон, но този път леко несигурен в думите си (изглежда разбираше съвсем значението им):
 
- О, Стъклопакетни Рицари и О-Гош! Глупоста, която търсите е странна и непонятна, освен това всички думи в нея започват с буквата 'М'! Слушайте, слушайте!
 
Замълча за миг, за да си поеме дъх.
 
- Много мозъци мислиха мъдро. Май много мъчно ще мъртвите мечката. Методът е мърляв, но може да мине. Минете мирно между минаретата Машах-Аб-Минет. Мигнете към моравия Матраз. Мийте меса в морето на Мъртвите. Май мърка маца? Мяу мляска медузи-май. Маца мята мълнии, мълнии могат много милосърдно да минат в мозъка на мечката и майка й мечешка, ако не мре.
 
Този път тишината беше изпълнена с известно неудобство. Може би всички очакваха продължение, или просто се чудеха, дали току що бяха чули Глупост, глупост или просто една ужасяваща глупотевина.
 
- Ами това е - смънка говорителят на Ретранслатор 69. След това добави, сякаш в своя защита - Глупостта е изречена от Стъкления Пророк Мъдра Мисъл от Теоретичната Пустинята. На него може да се вярва.
 
- Мдаааааам - каза Злият Дълъг.
 
- Мда - добави Антикон 1 замислено.
 
- Грух - намеси се О-Гош.
 
- Мгрух - подразни го Злият Дълъг.
 
- Аре да тръгваме, че котките не са яли - добави О-Гош, подразнен.
 
След петнадесет минути Синята птица пляскаше с крила във вечерния мрак над Софсити и отнасяше Глупостниците по домовете им. Злият Дълъг следеше разсеяно с поглед движението на светлините в града под тях и си мърмореше:
 
- Много мъдри мисли мога да мрънкам, мамка му. Минавайте, манафи, много миришете. Майката на момчето му миела мазния минискус. Ммммммммммммммммммммм ....

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net