Етикетът през средновековието

2010-12-22 14:42:51; .: LOG :., български, статии

Следвайки интереса си към благородническите титли, реших да подредя ясно и стройно формите на обръщение към съответните видове благородници (а както стана ясно, и към други видове лица).
 
 
В допълнение съществуват дипломатически обръщения:
 
 
И накрая да добавим няколко основни религиозни обръщения:
 
 
Така като гледам по думите, които участват в обръщенията, хората, които са въвели тези обръщения са били силно комплексирани. В това лошо няма - че кой не е. Ето, сега и аз, като лидер в класацията на хората с тежки комплекси, ще наредя да се използва специално обръщение към неописуемата ми личност:
 
"Ваше Всезаслепителство"  
Наздраве!

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net