Мая, 07. Седем

2010-12-22 14:45:42; book, български, Мая, Rogger Dojh, Мая, Rogger Dojh, поезия

Мая
Автор: Rogger Dojh
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
7.
 
Седем дни вървя по пътя,
водещ към смъртта.
А над мене само мрак и самота.
Стъпки ледени подире ми остават,
светят плахо във нощта,
а времето е спряло ...
седем дни по Пътя на Студа.
 
Нося на челото си венец
от пръстите на самодива сплетен
Воден съм от неговия ореол ...
 
И душата ми се гърчи
в ледените пръсти
на смъртта.
И сърцето ми е спряло,
хладно и умряло
паднал възнак
влача се по пътя на студа.
 
От камбани ехо във нощта,
тръпки от очи, вперени в тила
гарвани крещят по кръстовете отстрани...
Духовете на умрели се роят
 
И съм сам,
бързам към смъртта,
с поглед търсещ седем стъпала...
Седем крачки ще вървя
седми ден изтича,
седем са молитвите на онемялата уста.
Седем крясъка от тебе ме делят.
 
Седем пъти ще приветствам края.

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net