Мая, 23. На 16 год.

2011-08-01 20:22:45; book, български, Мая, Rogger Dojh, Мая, Rogger Dojh, поезия

Мая
Автор: Rogger Dojh
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
23. На 16 год.
 
Сам. И самотата ме измъчва
хванала се е за гърлото ми и виси
подла, мръсна самота
завряла се под моята душа
 
-- 26.06.1993

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net